TransEtno

About Page – Cross-border Cooperation

Począwszy od 2001 r. Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej zrealizował 28 transgranicznych projektów grantowych w ramach środków pochodzących z programów takich jak PHARE CBC, VISEGRAD FUND oraz INTERREG.