TransEtno

Druga odsłona mikroprojektu „TransEtno”

Druga odsłona mikroprojektu „TransEtno”

Na początku maja 2019 roku ruszyła druga edycja polsko-słowackiego projektu „TransEtno”. Tym razem partnerzy Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej i Oravské kultúrne stredisko w Dolným Kubínie chcą wzbudzić zainteresowanie transgranicznym dziedzictwem kulturowym przede wszystkim w kręgu dzieci, przybliżając zagadnienia kultury ludowej pogranicza Polski i Słowacji, jak również zachęcając do refleksyjnego postrzegania tradycji, twórczego czerpania z jej zasobów oraz zachowania unikalności kulturowej. Oprócz młodego pokolenia adresatami projektu są organizatorzy życia kulturalnego: twórcy ludowi, etnografowie, folkloryści, animatorzy z Polski i Słowacji (którym partnerzy zamierzają ułatwić współpracę), a także mieszkańcy innych regionów partnerskich krajów (których projekt ma zachęcić do turystycznych przyjazdów do regionu). ROK i OKS stawiają na: poznawanie swoich korzeni w sposób całościowy, budowanie poczucia tożsamości regionalnej i więzi z Euroregionem Beskidy, tworzenie pozytywnych relacji z kulturą tradycyjną, a co za tym idzie szacunek dla dorobku kulturowego Polski i Słowacji.

Trwający od maja 2019 do kwietnia 2020 mikroprojekt obejmuje aktywizujące mieszkańców polsko-słowackiego pogranicza działania:
1) wycieczki szlakiem tradycji polsko-słowackiego pogranicza,
2) cykl warsztatów z zakresu różnych dziedzin sztuki ludowej Polski i Słowacji,
3) wydanie elementarza transgranicznego folkloru w polskiej i słowackiej wersji językowej.

Wszystkie zadania będą realizowane przez polsko-słowacki personel: pracowników partnerskich instytucji, zaprzyjaźnionych twórców ludowych, etnografów i folklorystów oraz innych specjalistów z terenów po obu stronach granicy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie i śledzenia działań!


„TransEtno – spotkania z tradycją polsko-słowackiego pogranicza” – mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w 85% oraz budżetu państwa w 5% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
Koordynator projektu: Agnieszka Kobiałka, kontakt: transetno@gmail.com