TransEtno

Instytucje

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
Region: woj. śląskie, Bielsko-Biała
Rok przyznania nagrody: 1999
Kategoria: Wyróżnienia honorowe dla instytucji i organizacji społecznych zasłużonych w opiece i upowszechnianiu kultury ludowej
Dziedzina: Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

O laureacie: nagrodakolberg.pl/wojewodzki-osrodek-kultury-bielsko-biala