TransEtno

Łoboz Marian

Łoboz Marian

z Pewli Wielkiej, ur. 1955

Od najmłodszych lat kultywuje rodzinne tradycje zabawkarskie. Tajniki wyrobu i zdobienia zabawek przekazali mu rodzice Władysław i Agnieszka oraz dziadek Józef. W pracę nad zabawkami zaangażowana była cała rodzina, podobnie dziś: Marian pracuje z żoną Wiesławą, a umiejętności i pasję przekazał synom Piotrowi i Krzysztofowi. Łobozowie sprzedawali swoje wyroby na targach i odpustach w okolicznych miastach (Wadowice, Andrychów, Żywiec) oraz na Śląsku, a za sprawą Cepelii i Milenium również za granicą. Wykonywali przede wszystkim koniki, karuzelki, klepoki, a także bryczki, wozy drabiniaste, kołyski, taczki.

Do dotychczasowego asortymentu zabawek Marian Łoboz dołożył konia ze skrzydłami – pegaza. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia po dziadku i ojcu. Zajmuje się przede wszystkim obróbką drewna: struganiem, wycinaniem, rzeźbieniem, szlifowaniem i łączeniem poszczególnych elementów, żona zaś – malowaniem i ozdabianiem całości. Oboje należą do Stowarzyszenie Twórców Ludowych.

Za aktywne uczestnictwo w kiermaszach i targach sztuki ludowej oraz ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach (związanych tematycznie z zabawką ludową) Marian Łoboz otrzymał wiele dyplomów, nagród i wyróżnień. Od 1998 roku zajmował pierwsze lub drugie miejsca. Uczestniczył też w wielu wystawach w kraju i za granicą.

Prace małżeństwa Łobozów można znaleźć w galeriach (np. Galerii Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie), muzeach (np. Muzuem Zabawkarstwa w Kielcach, Muzuem Miejskim w Żywcu, Muzeum Zabawki w Stryszawie) i ośrodkach kultury (np. Gminnym Ośrodku Kultury w Jeleśni, Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej).