TransEtno

Podsumowanie mikroprojektu „Návraty k rezbárskej a kamenárskej tradícii na slovensko-poľskom pohraničí”

Podsumowanie mikroprojektu „Návraty k rezbárskej a kamenárskej tradícii na slovensko-poľskom pohraničí”

27 lutego 2019 roku w siedzibie Oravského kultúrneho strediska w Dolnym Kubinie podsumowano mikroprojekt „Návraty k rezbárskej a kamenárskej tradícii na slovensko-poľskom pohraničí”. W sali wystawienniczej otwarto ekspozycję ponad 30 drewnianych i kamiennych rzeźb (powstałych podczas trzech polsko-słowackich plenerów: w Oravskej Polhore, Babínie i Oravským Bielym Potoku) oraz fotografii obrazujących proces ich tworzenia. Ponadto zaprezentowano film „Cestou dreva a kameňa” (Szlakiem drewna i kamienia), poświęcony pielęgnującym tradycję rzeźbiarzom i galeriom.

W spotkaniu udział wzięli pracownicy parnterskich instytucji, w tym: dyrektorzy Miroslav Žabenský i Lesław Werpachowski, polscy i słowaccy twórcy ludowi, zaproszeni goście oraz miłośnicy sztuki ludowej.

Wystawa trwała do 22 marca.