TransEtno

Promocja filmu i książki „Cestou dreva a kameňa”

Promocja filmu i książki „Cestou dreva a kameňa”

26 kwietnia 2019 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej podsumowano słowacko-polski mikroprojekt „Návraty k rezbárskej a kamenárskej tradícii na slovensko-poľskom pohraničí”. W sali zabawkowej zaprezentowano film „Cestou dreva a kameňa” (Szlakiem drewna i kamienia), poświęcony pielęgnującym tradycję rzeźbiarzom i galeriom. Promowano również przewodnik o tym samym tytule, w którym przedstawiono: a) sylwetki słowackich i polskich twórców rzeźbiących w drewnie i kamieniu, b) związane z tradycjami rzeźbiarskimi muzea, galerie, pracownie, izby twórcze na pograniczu Słowacji i Polski, c) plenery twórcze odbywające się na Orawie i Żywiecczyźnie.

W spotkaniu udział wzięli pracownicy parnterskich instytucji, w tym: dyrektorzy Miroslav Žabenský (OKS) i Lesław Werpachowski (ROK), polscy i słowaccy twórcy ludowi, zaproszeni goście oraz miłośnicy sztuki ludowej.