TransEtno

Wycieczka do Vychylovki (12.10.2019)

Wycieczka do Vychylovki (12.10.2019)

12 października 2019 roku uczestnicy mikroprojektu „TransEtno – spotkania z tradycją polsko-słowackiego pogranicza” zawitali do Muzeum Wsi Kisuckiej w Vychylovce, jednej z największych ekspozycji etnograficznych na terenie Słowacji. Zobaczyli obiekty związane z architekturą, kulturą i stylem życia ludu zamieszkującego te tereny (głównie miejscowości Riečnica i Harvelka, zatopione w wyniku budowy zapory wodnej) w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku.

Muzeum działa według zasady „żywej wsi” – poprzez hodowlę zwierząt, uprawę roślin, kuchnię oferującą specjały minionych czasów, występy zespołów ludowych prezentujących bogatą muzykę regionu kisuckiego. Wycieczkowicze wzięli udział w przygotowanym przez zespół folklorystyczny pokazie sztuki wyplatania koszy. Podróżowali też kolejką leśną, jedną z niewielu zachowanych kolei wąskotorowych, która niegdyś prowadziła aż na Orawę do miejscowości Łokcza i służyła do zwożenia drewna z lasu.

Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk