TransEtno

Wycieczka do Wisły (03.08.2019)

Wycieczka do Wisły (03.08.2019)

3 sierpnia 2019 roku uczestnicy wycieczek po polsko-słowackim pograniczu zawitali do Wisły, aby wziąć udział w finale 30. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych. Na scenie amfiteatru im. Stanisława Hadyny wystąpiły zespoły zarówno polskie (ANDRYCHÓW z Andrychowa, MYSTKOWIANIE z Mystkowa, RZESZOWIACY z Mielca), jak i zagraniczne (JUROŠĺK ze Słowacji, ARDELEANA z Rumunii, ABRAŠEVIĆ z Serbii, NÁDASDY z Węgier, JASEN z Chorwacji, KOLORY ZAKARPACIA z z Ukrainy, DANZARES z Chile, ANSAMBLI SADI HALILI z Albanii, PRÁCHEŇÁK z Czech, AKADEMIJA EUROART z Macedonii Północnej, MUTINS z Kanady, ARSIANI z Gruzji).

Grand Prix festiwalu otrzymał zespół NÁDASDY z Budapesztu (Węgry). Cztery nagrody regulaminowe otrzymały grupy: DANZARES z Santiago (Chile) – za przedstawienie dziedzictwa kulturowego mieszkańców Wyspy Wielkanocnej; JUROŠĺK z Michalovic (Słowacja) – za wspaniałą technikę taneczną; MYSTKOWIANIE z Mystkowa (Polska) – za udane przedstawienie realiów życia pogranicza lachowsko-pogórzańskiego; JASEN z Šaptinovci (Chorwacja) – za autentyczność i wierność tradycji.


Międzynarodowe Spotkania Folkorystyczne po raz pierwszy odbyły się 9 sierpnia 1990 roku w Wiśle. Jeszcze zanim zorganizowano je po raz pierwszy, w 1988 i 1989 roku, na wiślańskiej estradzie ruszyła impreza pod nazwą Międzynarodowa Estrada Folkoru. Nagrodę przyznawała publiczność. Jednocześnie występom przyglądała się komisja złożona z autorytetów w dziedzinie etnografii, która wkrótce opracowała pierwsze założenia regulaminowe. Pomysłodawcą i inicjatorem MSF był Ryszard Strutyński – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej (dziś Regionalnego Ośrodka Kultury) i przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego TKB. Jego myśl wcielali w życie pracownicy tej instytucji, m.in. Anna Stachowska, kierownik biura organizacyjnego, wieloletnia dyrektor programowo-artystyczna TKB. Następnie przez wiele lat funkcję tę pełniła Anna Strojny. W tworzeniu idei imprezy, zapisanej w regulaminie, uczestniczyli od początku wybitni specjaliści w dziedzinie kultury ludowej i folkloru. Przypomnijmy wkład dwóch ekspertek polskiej sekcji CIOFF – etnomuzykolog Aleksandry Boguckiej i choreograf Mirosławy Bobrowskiej. W Międzynarodowej Radzie Artystycznej pracowało dotąd łącznie aż 40 ekspertów w dziedzinie folkloru, etnochoreografii, etnomuzykologii. Wśród nich znaleźli się muzycy, tancerze, instruktorzy, pedagodzy z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Rumunii, Słowenii, Ukrainy, Szwecji, Holandii, Bułgarii, Izraela, USA, Meksyku, Chile, Australii. Istotny jest również fakt, że MSF jest organizowany pod patronatem Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń, Festiwali i Sztuki Ludowej (CIOFF).
Co roku w Spotkaniach bierze udział kilkanaście zespołów. W minionych 30 latach swoje programy zaprezentowało ponad 350 grup z blisko 70 państwa świata, z terenu Europy, Azji, obu Ameryk (w tym Grenlandii), Afryki, Australii i Oceanii oraz około 90 polskich. Zwyczaje, pieśni, tańce, muzyka, stroje z różnych regionów i krajów zachwycają, dostarczając widzom niezpomnianych wrażeń. Ponadto podczas MSF upowszechniane są idee pielęgnowania kultury rodzimej ziemi, pogłębiania świadomości kulturowej własnych korzeni, a przede wszystkim – powrotu do źródeł.
Warto również przypomnieć, że Spotkania są w założeniu imprezą wędrującą. Najwięcej, 17 razy odbyła się w Żywcu. Wisła gościła MSF 11 razy, a Szczyrk jeden raz (2004).

Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk
Fot. Artur Strąk