TransEtno

Zapowiedź

Zapowiedź

W drugiej połowie maja 2020 r. ukaże się drukiem, adresowana głównie do dzieci, publikacja poświęcona kulturze ludowej pogranicza Polski i Słowacji pt. „EtnoCuda. Elementarz folkloru polsko-słowackiego pogranicza / EtnoDivy. Šlabikár folklóru poľsko-slovenského pohraničia“.

Książka posiada dwie wer­sje językowe: polską i słowacką. Składa się z czterech części – każda kolejno opowiada o poszczególnych porach roku obrzędowe­go: zimie, wiośnie, lecie i jesieni. Przewodnikiem po całości jest owca, strażniczka natury i kultury ludowej.

Nie jest to typowe kompendium wiedzy o folklorze, a zbiór ilustrowanych zadań polegających na uzupełnianiu, rysowaniu, kolorowaniu, wyszukiwaniu, kopiowaniu etc. Te ćwiczące koncentrację, spostrzegawczość czy umiejętność logicznego myślenia zadania stanowią wciąż aktualną opowieść o zwyczajnym, a jednocześnie tak niezwykłym życiu: porach roku i świętach, narodzinach i śmierci, pracy i odpoczynku, radości i smutku. Ot garść beskidzkich etnocudów. Zupełna nowość na rynku wydawniczym.

Okładka elementarza. Projekt Sebastian Klimczok
Okładka elementarza. Projekt Sebastian Klimczok
Okładka elementarza. Projekt Sebastian Klimczok
Okładka elementarza. Projekt Sebastian Klimczok
Zaproszenie
Zaproszenie
Zaproszenie
Zaproszenie