TransEtno

„Cestou dreva a kameňa”

„Cestou dreva a kameňa”

W grudniu 2018 roku ukazał się drukiem przewodnik książkowy „Cestou dreva a kameňa”. To 116-stronicowe wydawnictwo w dwóch językach: słowackim i polskim, poświęcone jest: a) sylwetkom słowackich i polskich twórców rzeźbiących w drewnie i kamieniu, b) związanym z tradycjami rzeźbiarskimi muzeom, galeriom, pracowniom, izbom twórczym na pograniczu Słowacji i Polski, c) plenerom twórczym odbywającym się na Orawie i Żywiecczyźnie.

Naszym zamiarem przy powstawaniu bedekera, jak i całego projektu – czytamy we wstępie – było nawiązanie do tego potencjału i przedstawienie obecnych form rzeźby w kamieniu oraz rzeźby w drzewie, jako wyjątkowych elementów kultury. Znalezienie, prezentacja, promocja twórców ludowych, ich produktów i warsztatów, wsparcie wspólnych działań, stworzenie przestrzeni do dalszej twórczości i kształcenia nowych twórców. I tym samym prezentacja wspólnych działań i ekspozycji przedstawiających kamieniarstwo i rzeźbę w drzewie, jako produkt jednolity także w zakresie turystyki kulturalnej.

Książka adresowana jest do mieszkańców polsko-słowackiego pogranicza, w tym twórców ludowych, etnografów, folklorystów, animatorów kultury, miłośników folkloru i wszystkich zainteresowanych.

Przewodnikowi towarzyszy, poświęcony pielęgnującym tradycję rzeźbiarzom i galeriom, film pt. „Cestou dreva a kameňa”.