TransEtno

O stronie – Informacje ogólne

Niniejsza strona powstała w ramach realizowanego od lutego 2017 do stycznia 2018 mikroprojektu „TransEtno – promocja dziedzictwa kulturowego polsko-słowackiego pogranicza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014–2020 oraz budżetu państwa. Jest owocem współpracy Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej i Oravského kultúrneho strediska w Dolným Kubínie.

Jej głównym celem jest szeroko rozumiany monitoring działań, ludzi i obiektów związanych z kulturą ludową po polskiej i słowackiej stronie granicy (obszar Euroregionu Beskidy i jego najbliższe sąsiedztwo). Strona ma za zadanie promować i upowszechniać działania związane z folklorem Polski i Słowacji (sztukę i muzykę ludową, jej twórców; muzea, skanseny, izby twórcze czy publikacje, warsztaty), stanowiąc jednocześnie źródło poznania kultury tradycyjnej polsko-słowackiego pogranicza. Jej adresatami są Polacy i Słowacy, w tym pracownicy partnerskich instytucji, etnografowie, animatorzy kultury, twórcy oraz miłośnicy folkloru.

Partnerzy mikroprojektu „TransEtno” chcą zainteresować kulturą ludową Polski i Słowacji, zachęcić do turystycznych przyjazdów do Euroregionu Beskidy – zwiedzania muzeów, skansenów, izb regionalnych, pracowni etc., a także czynnego uczestnictwa w imprezach folklorystycznych. Ponadto bardzo zależy im na uświadomieniu mieszkańcom pogranicza wagi tradycji, oswojeniu z jej obliczem i zmianie w stereotypowym myśleniu o dziedzictwie kulturowym. Słowem: pokazaniu siły i wartości tkwiących w kulturze ludowej mogącej integrować narody.