TransEtno

O stránke – Všeobecné informácie

Táto stránka vznikla v rámci realizácie projektu TransEtno – propagácia kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia (od februára 2017 do januára 2018), podporeného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020, ako aj zo štátneho rozpočtu. Je to výsledok spolupráce Regionalnego Ośrodka Kultury v Bielsku-Białej a Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

Jej hlavným cieľom je široko chápaný monitoring aktivít, ľudí a objektov spojených s ľudovou kultúrou po poľskej a slovenskej strane hranice (územie Euroregiónu Beskydy a jeho najbližšieho okolia). Stránka má za úlohu propagovať a popularizovať aktivity spojené s folklórom v Poľsku i na Slovensku (ľudové umenie a hudbu, ako aj ich tvorcov, múzeá, skanzeny, izby tvorivosti alebo publikácie, dielne), ktoré sú súčasne zdrojom poznania tradičnej kultúry poľsko-slovenského pohraničia. Jej adresátmi sú Poliaci a Slováci, v tom pracovníci partnerských inštitúcií, etnografi, animátori kultúry, tvorcovia, ako aj milovníci folklóru.

Partneri mikroprojektu TransEtno chcú zaujať ľudovou kultúrou Poľska i Slovenska, povzbudiť k turistickým výletom do Euroregiónu Beskydy – navštevovaní múzeí, skanzenov, regionálnych izieb, pracovní a pod., ako aj k aktívnej účastí na folklórnych podujatiach. Okrem toho je pre nich dôležité, aby si obyvatelia pohraničia uvedomili význam tradície, osvojili si jej podoby a zmenili stereotypné zmýšľanie o kultúrnom dedičstve. Jednoducho: ide o ukázanie sily a hodnôt obsiahnutých v ľudovej kultúre, vďaka ktorej sa môžu integrovať národy.


RODO >

Vyhlásenie o prístupnosti >