TransEtno

Phare CBC

„Beskidzkie szlaki tradycji. Przewodnik książkowy i internetowy”
Realizowany od października 2004 do maja 2005 r. wspólnie ze słowackimi partnerami (Regionalné osvetové stredisko w Žilinie, Oravské osvetové stredisko w Dolnym Kubínie) projekt polegał na stworzeniu i wydaniu dwujęzycznego polsko-słowackiego przewodnika książkowego oraz jego wersji internetowej.
Publikacja „Na szlakach tradycji / Po cestách tradícií” poświęcona jest miejscom, w których można się spotkać z tradycyjną kulturą i sztuką ludową górskich obszarów Polski i Słowacji. Są muzea, ich oddziały, skanseny, a także izby twórcze i regionalne. Zarówno książka, jak i strona www adresowane były do mieszkańców polsko-słowackiego pogranicza.


„I ty możesz zostać artystą”
Celem realizowanego od września 2004 do sierpnia 2005 r. projektu było zainteresowanie nowych środowisk ludową rzeźbą w kamieniu, drewnie i glinie oraz ludowym malarstwem na szkle (dziedzinami, które były i są nadal uprawiane po obu stronach granicy polsko-słowackiej), a co za tym idzie ochrona i popularyzowanie tradycji. Wspólne doświadczenia partnerów projektu (Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej i Orawskiego Ośrodka Oświatowego w Dolným Kubínie) zadecydowały o konieczności prowadzenia różnych form edukacji folklorystycznej adresowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych – nauczycieli, instruktorów ds. plastyki, emerytów, studentów, bezrobotnych. Wśród prowadzących warsztaty instruktorów znaleźli się twórcy ludowi, artyści plastycy i plastycy nieprofesjonalni, dla których sztuka ludowa jest od lat prawdziwym źródłem inspiracji. Łącznie szkoleniem objęto ponad 500 osób.
W ramach projektu odbyły się:
- warsztaty artystyczne (malarstwo na szkle, rzeźba w drewnie, kamieniu i glinie) i plenery plastyczne w Polsce i na Słowacji
- podsumowująca projekt wystawa dokonań twórców tradycyjnych i uczestników projektu
- sesja popularnonaukowa pn. „Dawna i współczesna polska i słowacka sztuka ludowa na terenie Euroregionu Beskidy” (z udziałem naukowców, twórców, animatorów z Polski i Słowacji)
- ponadto opublikowano wydawnictwo z materiałami z sesji.


„III Międzynarodowe Prezentacje Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody 2005”
Celem realizowanego w 2005 r. przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej i Oravské osvetové stredisko w Dolným Kubínie było kultywowanie ludowych obrzędów i tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, w tym ochrona i docenienie wartości istotnych dla podtrzymania tożsamości kulturowej.
W ramach projektu:
- program XXXVI Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody” został wzbogacony o Międzynarodowe Prezentacje Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych, w których udział wzięły grupy z Węgier (przebierańcy busó z Mohacza), Czech (Zespół Folklorystyczny Szkoły Podstawowej w Milikovie i kapela Torka) i Słowacji (Zespół Folklorystyczny Kýčera z Ochodnicy, Zespół Folklorystyczny z Zuberca)
- drukiem ukazało się wydawnictwo „Zwyczaje zimowe w Beskidzkie Śląskim i Beskidzie Żywieckim”.