TransEtno

Przewodnik „Na szlakach tradycji” zdobywcą wyróżnienia w konkursie

Przewodnik „Na szlakach tradycji” zdobywcą wyróżnienia w konkursie

W 5. MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH” KRAKÓW 2020 Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej otrzymał wyróżnienie redakcji rocznika „Wierchy” za przewodnik „Na szlakach tradycji / Po cestách tradícií / On the Trails of Tradition”.

5. MIĘDZYNARODOWY KONKURS „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH” został ogłoszony w ramach 24. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie w 2020 roku. Jego organizatorami są Targi w Krakowie, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Wydawnictwo Karpaty – Andrzej Łączyński w Krakowie. W konkursie wzięło udział 31 wydawców z siedmiu krajów, którzy zgłosili 114 wydawnictw o tematyce związanej z górami (geologia, przyroda i jej ochrona, historia, zabytki, etnografia i innej). Wśród laureatów i wyróżnionych znalazły się publikacje z Austrii, Bułgarii, Czech, Kanady, Polski, Słowacji i Wielkiej Brytanii. 

Przewodnik „Na szlakach tradycji / Po cestách tradícií / On the Trails of Tradition” powstał w ramach mikroprojektu „TransEtno – promocja dziedzictwa kulturowego polsko-słowackiego pogranicza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V–A Polska – Słowacja 2014–2020 oraz z budżetu państwa. To 168-stronicowe wydawnictwo w trzech językach (polskim, słowackim i angielskim) poświęcone jest miejscom związanym z transgranicznym polsko-słowackim dziedzictwem kulturowym – izbom, galeriom, muzeom, pracowniom, skansenom.
Kiedy w 2005 roku wydaliśmy przewodnik „Na szlakach tradycji / Po cestach tradícií” – czytamy we wstępie – okazał się on wielkim przebojem. Po kilkunastu latach temat nie jest już nowy, ukazało się wiele wydawnictw, czy to książkowych, czy internetowych o podobnym charakterze. Postanowiliśmy jednak zaryzykować i wejść jeszcze raz do tej samej rzeki, by sprawdzić, jak zmieniło się to, co opisywaliśmy. Rzeczywiście się zmieniło. Jednych miejsc już nie ma; inne się rozwinęły i podejmują nowe zadania, realizują nowe projekty; są i takie, które wtedy jeszcze nie istniały, a dziś przyciągają swoją jakże ciekawą ofertą.

https://issuu.com/transetno/docs/przewodnik_net120