TransEtno

Szypuła Józef

Szypuła Józef

z Czechowic-Dziedzic, ur. 1948

Urodził się w 1948 roku w Zabrzegu, mieszka w Czechowicach-Dziedzicach. Z wykształcenia jest technikiem mechanikiem, pracował też jako spawacz, ślusarz i w dziale BHP czechowickiej Walcowni Metali. Rzeźbą zainteresował się przypadkowo. Pierwsze próby twórcze w drewnie okazały się na tyle udane, że rzeźbienie pochłonęło go bez reszty. Na wystawach i kiermaszach sztuki ludowej przypatrywał się pracy rzeźbiarzy i snycerzy, samodzielnie doskonaląc swój warsztat. Na pierwszą konfrontację z innymi twórcami zdecydował się w 1986 roku, biorąc udział w II Prezentacjach Twórczości Robotniczej Województwa Bielskiego. Otrzymał wówczas nagrodę publiczności; jedną z jego rzeźb kupiło Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Dwa lata później zostały przyjęty do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Józef Szypuła rzeźbi w drewnie lipowym. Jego prace (zróżnicowane formatowo, od drobnych do monumentalnych) są przemyślane, profesjonalnie wykonane – charakteryzują się bardzo dobrą kompozycją i starannie dobraną kolorystyką. Jak na artystę ludowego przystało, pociąga go przede wszystkim tematyka sakralna i jej bogata ikonografia. Wystrój kościołów, katedr, przydrożne kapliczki to ważne źródła inspiracji. Rzeźbi też postacie aniołów, wiedźm, czarownic, diabłów, sceny obrzędów oraz dawnych i współczesnych profesji; odwołuje się do frapującej go kultury żydowskiej. Poszukując nowych środków wyrazu, opracowuje ten sam temat na wiele sposobów. Dba o precyzję modelunku, stosuje staranną i wyszukaną polichromię – uzyskanie określonych walorów estetycznych jest dla niego niezmiernie ważne.

Brał udział w kilkudziesięciu wystawach krajowych i zagranicznych. Jest uczestnikiem międzynarodowych plenerów i laureatem wielu znaczących konkursów. Jego prace znajdują się w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej, Muzeum Śląskim w Katowicach, Muzeum Etnograficznym w Toruniu, Muzuem Ruchu Ludowego w Warszawie. Są również w rękach miłośników w całej niemal Europie, USA, Kanadzie, Brazylii, Meksyku i Australii. W 2005 roku otrzymał – wspólnie z żoną RozaliąNagrodę im. Oskara Kolberga.Katalog, zorganizowanej w 2015 roku przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, wystawy „Rzeźba ludowa powiatu bielskiego”, której jednym z bohaterów był Józef Szypuła:

Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK