TransEtno

Tutaj Mieczysław

Tutaj Mieczysław

ze Szczyrku, ur. 1938

Urodził się w 1938 roku w Orzeszu, mieszkał w Tychach, a w 1962 roku, z powodów zawodowych, przyjechał w Beskidy. Zainspirowany twórczością Jędrzeja Wowry, beskidzkim krajobrazem i kulturą tradycyjną zaczął rzeźbić. Związał się z działającą w Wiśle grupą plastyczną Brzimy. W 1980 roku na stałe osiedlił się w Szczyrku. Nawiązał kontakt z miejscowymi twórcami i lokalnym ośrodkiem kultury, w którym rokrocznie prezentował swoje prace na wystawach organizowanych z okazji Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

Wykonuje rzeźby, głównie z drewna lipowego, o tematyce sakralnej (najczęściej pojawiające się w jego twórczości postacie to Chrystus Frasobliwy, Madonna z Dzieciątkiem, Pieta, święci), a także aniołki, kapliczki o bardzo różnych formach (obok surowych, jedynie pobielonych, z prostym daszkiem, są też bardzo dekoracyjne, zdobione aniołkami, ptaszkami, kwiatami). Prace zazwyczaj polichromuje, nadając im swoisty, niepowtarzalny charakter. Jest również twórcą zabawek inspirowanych tradycjami stryszawskimi – koników, klepoków, ptaszków. Od wielu lat jego prace maluje żona Maria.

Mieczysław Tutaj od 1985 roku jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Uczestniczy w wystawach oraz targach sztuki ludowej w kraju i za granicą. Jest laureatem konkursów rzeźbiarskich, na zabawki, stroje i rekwizyty obrzędowe. Jego prace znajdują się w zbiorach etnograficznych kilku muzeów (m.in. w Warszawie), a także w prywatnych kolekcjach (przede wszystkim w Niemczech i Austrii, gdzie kilkakrotnie gościł).Katalog, zorganizowanej w 2015 roku przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, wystawy „Rzeźba ludowa powiatu bielskiego”, której jednym z bohaterów był Mieczysław Tutaj:

Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK