TransEtno

Wyrtel Stanisław

Wyrtel Stanisław

z Zubrzycy Górnej, ur. 1956

Jeden z najbardziej znanych i cenionych artystów uprawiających malarstwo na szkle. Pochodzi z Zubrzycy Górnej; ukończył Technikum Budownictwa Regionalnego w Zakopanem. W Orawskim Parku Etnograficznym pracował jako przewodnik – obrazki zdobiące białe izby orawskich chałup zainspirowały go do podjęcia własnych prób malowania na szkle. Pierwsze z powstałych prac zarówno pod względem formy i treści miały charakter ludowy, czerpały z orawskiej tradycji. Jednak tradycyjna forma szybko przestała wystarczać zdolnemu amatorowi. W rezultacie, po perfekcyjnym opanowaniu trudnej techniki, zaczął eksperymentować. Tematyka pozostała ta sama (wizerunki świętych i sceny biblijne), ale kreska – cienka i dynamiczna – przestała ograniczać zamknięte płaszczyzny, stanowiąc zaledwie szkic, kanwę, na której artysta za pomocą ciepłych kolorów i pełnych ruchu złoceń buduje obraz. I tak, obok wizerunków świętych, scen o charakterze religijnym czy kolędników, zaczęły pojawiać się kompozycje inspirowane muzyką, widoki orawskie (fragmenty skansenu, wnętrza chat, zadaszone ule, studnie), wreszcie obrazy abstrakcyjne (powstające spontanicznie, pod wpływem emocji czy konkrentnych wydarzeń). Połączenie tradycji i nowoczesności.

Stanisław Wyrtel wystawiał w całej Polsce (jeden z pierwszych pokazów jego twórczości odbył się w 1990 roku w Galerii Sztuki Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej), ale i za granicą (m.in. we Francji, w Niemczech, Słowacji, USA, na Węgrzech). Uczy malarstwa na szkle osoby w różnym wieku – przede wszystkim lubi pracować z dziećmi. Jego dzieła można znaleźć w zbiorach muzeów i prywatnych kolekcjach  na całym świecie.

Od 2011 roku w Orawskim Dworze w Zubrzycy Górnej mieści się autorska galeria artysty.


strona internetowa artysty: www.wyrtel.pl


Katalog, zorganizowanej w 2018 roku przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, wystawy „Trzy światy. Muzyka na szkle malowana”, której jednym z bohaterów był Stanisław Wyrtel:

Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK