TransEtno

XII Międzynarodowy Konkurs na Zabawkę Tradycyjną „Niebieski świat” – finisaż wystawy pokonkursowej

XII Międzynarodowy Konkurs na Zabawkę Tradycyjną „Niebieski świat” – finisaż wystawy pokonkursowej

15 września 2021 roku w Galerii Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej miał miejsce finisaż pokonkursowej wystawy zabawek pn. „Niebieski świat”. Składające się na wystawę prace są owocem XII Międzynarodowego Konkursu na Zabawkę Tradycyjną, który został zorganizowany i przeprowadzony przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej i Oravské kultúrne stredisko w Dolnym Kubinie (Słowacja) w ramach projektu „TransEtno – transfer polskich i słowackich tradycji zabawkarskich”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014–2020 oraz z budżetu państwu. Podczas spotkania, prowadzonego przez znawcę tematu Piotra Pochopnia z Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie, uhonorowano dyplomami laureatów konkursu. Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja oraz praktyczne użycie wydanej w ramach ww. projektu wielkoformatowej 5x6 m gry planszowej o beskidzkich tradycjach zabawkarskich pn. „Cuda na kiju”, w którą ochoczo zagrały dzieci z bielskiego Przedszkola nr 11.


Wystawa „Niebieski świat” zostanie jeszcze zaprezentowana po słowackiej stronie granicy – w siedzibie Oravského kultúrneho strediska w Dolnym Kubinie w październiku tego roku. Następnie wszystkie zabawki, zgodnie z zamysłem organizatorów, zostaną przekazane Krajowemu Towarzystwu Autyzmu Oddziału Terenowego w Bielsku-Białej, żeby służyć do szeroko rozumianych zajęć terapeutycznych.

Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny