TransEtno

XII Międzynarodowy Konkurs na Zabawkę Tradycyjną „Niebieski świat” – finisaż wystawy pokonkursowej

XII Międzynarodowy Konkurs na Zabawkę Tradycyjną „Niebieski świat” – finisaż wystawy pokonkursowej

22 października 2021 roku na Słowacji w siedzibie Oravského kultúrneho strediska w Dolnym Kubinie odbył się finisaż pokonkursowej wystawy zabawek pn. „Niebieski świat”. Prezentowane na wystawie zabawki są owocem XII Międzynarodowego Konkursu na Zabawkę Tradycyjną zorganizowanego i przeprowadzonego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej i Oravské kultúrne stredisko w Dolnym Kubinie w ramach projektu „TransEtno – transfer polskich i słowackich tradycji zabawkarskich”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014–2020 oraz z budżetu państwu. W finisażu, prowadzonym przez Tadeusza Leśniaka (twórcę zabawek ze Stryszawy, pracownika Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej, członka Stowarzyszenia Twórców Ludowych) udział wzięli pracownicy partnerskich instytucji, słowaccy twórcy ludowi oraz miłośnicy sztuki ludowej.


Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO
Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO
Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO
Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO
Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO
Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO
Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO
Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO
Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO
Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO
Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO
Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO
Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO
Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO
Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO
Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO
Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO
Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO
Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO
Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO
Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO
Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO
Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO
Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO
Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO
Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO
Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO
Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO
Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO
Fot. Alicja Młyniuk BO STUDIO