TransEtno

„Na beskidzkiej polanie”

„Na beskidzkiej polanie”

Scenariusz zajęć z zakresu edukacji regionalnej autorstwa Michaliny Matlak z Bielska-Białej pn. „Na beskidzkiej polanie” – zabawy polisensoryczne umożliwiające poznanie wybranych przedstawicieli flory i fauny Beskidów, doskonalenie tańca góralskiego.

Scenariusz zajęć