TransEtno

„Spotkajmy się na szlakach tradycji” – promocja przewodnika książkowego i mobilnej aplikacji na smartfony do etnograficznych wędrówek po polsko-słowackim pograniczu

„Spotkajmy się na szlakach tradycji” – promocja przewodnika książkowego i mobilnej aplikacji na smartfony do etnograficznych wędrówek po polsko-słowackim pograniczu

9 maja w Galerii Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej odbyła się promocja przewodnika książkowego „Na szlakach tradycji” wraz z mobilną aplikacją na smartfony do etnograficznych wędrówek po polsko-słowackim pograniczu. Każdy z przybyłych gości mógł zapoznać się z historią powstania publikacji oglądając prezentację multimedialną, porozmawiać przy wspólnym stole z jej twórcami – polskim i słowackim redaktorem (Małgorzata Słonka, Miroslav Žabenský), autorami tekstów (Justyna Fołta, Łukasz Giertler, Małgorzata Słonka), fotografami (Kazimierz Gajewski, Agnieszka Kobiałka, Alicja Młyniuk, Artur Strąk), oraz zabrać ze sobą egzemplarz książki.

Powstały w ramach mikroprojektu „TransEtno – promocja dziedzictwa kulturowego polsko-słowackiego pogranicza” przewodnik z aplikacją ukazał się w drugiej połowie stycznia 2018. To 168-stronicowe wydawnictwo i aplikacja w trzech językach: polskim, słowackim i angielskim, poświęcone są izbom, galeriom, muzeom, pracowniom, skansenom, związanym z transgranicznym polsko-słowackim dziedzictwem kulturowym. Nad całością pracowało 12 osób przez blisko rok.


Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio
Fot. Alicja Młyniuk BO Studio