TransEtno

Bielsko-Biała – Muzeum Historyczne

Bielsko-Biała – Muzeum Historyczne

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej posiada cztery obiekty, w każdym prezentowana jest ekspozycja o innej tematyce. W Zamku książąt Sułkowskich obejrzeć możemy wystawy dotyczące historii miasta i okolicy oraz rodziny Sułkowskich (część archeologiczno-historyczna, sztuka od XV do XXI wieku, strzelnica – broń i myślistwo). Odbywają się tu także ekspozycje czasowe. Jedna z sal poświęcona jest zagadnieniom etnograficznym, obrazuje wielokulturowość ludności zamieszkującej wsie objęte obecnie granicami administracyjnymi miasta. W Starej Fabryce zaprezentowano przemysłowy charakter Bielska-Białej. W Fałatówce w Bystrej ekspozycję poświęcono życiu i twórczości Juliana Fałata. Natomiast w Domu Tkacza utworzono wystawy tematycznie związane z charakterem obiektu.

Zbiory etnograficzne Muzeum liczą ponad 4000 eksponatów. Znajdziemy tu m.in. dzieła sztuki ludowej: dawne malarstwo, rzeźbę i oleodruki oraz współcześnie wykonane rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo (w tym na szkle). Najliczniejsze są zespoły rzeźb Jana Ficonia, Karola Englerta, Ludwika Kubaszczyka, Jana Stanclika i Czesława Olmy oraz obrazów Jana Nikla i Marii Lenczewskiej. Są także zabawki i ptaszki z drewna. Plastyka obrzędowa to przede wszystkim szopki, maski obrzędowe i gwiazdy kolędnicze. Uzupełnieniem są eksponaty związane z rzemiosłem ludowym oraz przedmioty i sprzęty gospodarstwa domowego. Muzeum posiada także kolekcję strojów ludowych.

Dom Tkacza, którego tradycje sięgają XVIII w., prezentuje wystawę poświęconą rzemieślniczej produkcji sukna, a zatem materiału, którego wytwarzanie było specjalnością dwumiasta nad Białą i w Bielsku miało wielowiekową tradycję. Aranżacja wnętrza przedstawia dom mistrza cechowego – warsztat i część mieszkalną. Na piętrze natomiast znajduje się wystawa zatytułowana „Od sukna po jedwab – stroje ludowe ze zbiorów Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej”. Pokazano na niej przykłady wszystkich strojów gromadzonych od lat 50. ubiegłego stulecia. Zobaczyć możemy: strój laski z okolic Białej (z Pisarzowic, Bestwiny i Kóz), wilamowski (odświętne: letni panny i zimowy mężatki, noszony w okresie Adwentu i Wielkiego Postu, kolorowy ubiór codzienny oraz rodziców chrzestnych), piękny i bogaty ubiór zamężnej mieszczki żywieckiej, a także pszczyński (z Łąki i Piasku), cieszyński (z Jaworza i powiatu cieszyńskiego) i górali śląskich. Tę część ekspozycji uzupełniono o prezentację różnych etapów obróbki lnu i wełny owczej. Pokazano ponadto meble, w których przechowywano odzież (malowane skrzynie, kufer, komoda, szafy) oraz bieliznę kobiecą. Imponująca jest kolekcja srebrnej biżuterii, noszonej przede wszystkim w kobiecym stroju cieszyńskim.

Ekspozycja została wzbogacona o prezentację multimedialną obejmującą fragmenty filmów „Tańce polskie – śladami Oskara Kolberga”. Sześć krótkich części opowiada o wystawianych strojach i o wyrobie koronek w Koniakowie.


Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
Zamek książąt Sułkowskich
43-300 Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 16
tel. (+48) 33 811 10 35
e-mail: sekretariat@muzeum.bielsko.pl
Dom Tkacza
43-300 Bielsko-Biała, ul. Jana III Sobieskiego 51
tel. (+48) 33 811 74 06
e-mail: ewa.kosmalska@muzeum.bielsko.pl
www.muzeum.bielsko.pl