TransEtno

Bielsko-Biała – Historické múzeum

Bielsko-Biała – Historické múzeum

Historické múzeum v Bielsku-Białej vlastní štyri objekty, v každom sa prezentuje expozícia s inou témou. Na zámku kniežat Sułkowskich sa nachádza zbierka tykajúca sa histórie mesta a okolia, ako aj rodiny Sułkowskich (archeologicko-historická časť, umenie od 15. do 21. storočia, zbrane a poľovníctvo, uskutočňujú sa tu taktiež viaceré putovné výstavy). Jedna z miestnosti je venovaná etnografickým otázkam znázorňujúcim multikultúrnu štruktúru obyvateľstva na administratívnom území dedín, ktoré užv súčasnosti patria k mestu. V Starej fabrike sa prezentuje priemyselný charakter Bielska-Białej. V Fałatówke v Bystrej je expozícia venovaná životu a tvorbe Juliana Fałata. V Tkáčskom dome zasa vznikli tematické expozície spojené s tamojšou budovou.

Múzeum vlastní etnografickú zbierku. Obsahuje viac ako 4000 exponátov. Nájdeme tu o. i. diela ľudového umenia: staršie maľby, rezby a chromo-litografické reprodukcie, ako aj súčasné rezby, reliéfy a maľby (v tom aj na skle). K najpočetnejším patria zbierky rezieb Jana Ficonia, Karola Englerta, Ludwika Kubaszczyka, Jana Stanclika a Czesława Olmy, ako aj obrazy Jana Nikla a Marii Lenczewskej. Sú tam aj hračky a drevení vtáčikova. Sú vianočné obradové rekvizity, predovšetkým betlehemy a tiež obradové masky a hviezdy pre koledníkov. Doplnením sú exponáty spojené s ľudovým remeslom, ako aj predmety dennej potreby v domácnosti. Múzeum vlastní kolekciu ľudových krojov.

Tkáčsky dom, ktorého tradície sa vzťahuju na 18. storočie, prezentuje expozíciu venovanú tradičnej remeselníckej výrobe súkna, teda látky, ktorej výroba bola špecialitou dvojmesta nad riekou Białou a v Bielsku má niekoľko storočnú tradíciu. Zariadenie interiéru prezentuje dom cechového majstra – dielňu a obytnú časť. Na poschodí sa nachádza expozícia s názvom „Od súkna po hodváb – ľudové kroje zo zbierky Historického múzea v Bielsku-Białej“. Prezentované sú na nej príklady všetkých krojov zhromažďovaných od 50-tých rokov minulého storočia. Dá sa pozrieť: lašský kroj z okolia Białej (Pisarzowice, Bestwina a Kozy); wilamowský (sviatočný: letný kroj nevydatej ženy a zimný kroj vydatej ženy, obliekaný v adventnom období a v období veľkého postu, pestrofarebný každodenný odev a odevy krstných), ako aj krásny a bohatý odev vydatej mestskej ženy zo Živca, kroj pszczyńský (Łąka a Piasek), tešínsky (Jaworze a tešínský okres) a napokon sliezskych goralov. Táto expozícia je obohatená ukážkou postupu spracovania ľanu a ovčej vlny. Ukázaný je aj nábytok, v ktorom boli odkladané odevy (maľované truhly, kufor, bielizník, skrine), ako aj ženská spodná bielizeň. Impozantná je aj kolekcia strieborných šperkov používaných predovšetkým pri ženskom tešínskom kroji.

Expozícia bola obohatená o multimediálnu prezentáciu obsahujúcu úryvky z filmov „Poľské tance – po stopách Oskara Kolberga“. Šesť krátkych úryvkov rozpráva o prezentovaných krojoch a výrobe čipiek z Koniakowa.


Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
Zamek książąt Sułkowskich
43-300 Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 16
tel. (+48) 33 811 10 35
e-mail: sekretariat@muzeum.bielsko.pl
Dom Tkacza
43-300 Bielsko-Biała, ul. Jana III Sobieskiego 51
tel. (+48) 33 811 74 06
e-mail: ewa.kosmalska@muzeum.bielsko.pl
www.muzeum.bielsko.pl