TransEtno

Czechowice-Dziedzice – Izba Regionalna

Czechowice-Dziedzice – Izba Regionalna

Czechowicka Izba Regionalna mieści się w Miejskim Domu Kultury. Pierwszym z jej zadań jest zbieranie i zabezpieczenie zabytków związanych z dziejami regionu, z przeszłością i tradycją miasta i jego okolic, a drugim ich udostępnianie oraz wykorzystywanie w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Eksponaty zebrali członkowie Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic (które funkcjonuje w siedzibie Izby), nauczyciele, pasjonaci i kolekcjonerzy, harcerze oraz mieszkańcy miasta i gminy.

Zgromadzone przedmioty dotyczą przede wszystkim etnografii i historii tutejszego przemysłu, a zatem fabryki zapałek, walcowni i rafinerii. Obecnie znajduje się tu 2550 teczek dokumentów i fotografii, 1150 książek o regionie, 275 eksponatów kultury technicznej oraz 126 muzealiów etnograficznych. Sporą część ekspozycji stanowią: sztandary, pamiątki strażackie, sprzęty rolnicze, przedmioty codziennego użytku, ławki i przybory szkolne, a także XIX-wieczne stroje ludowe mężatki i panny młodej ze Śląska Cieszyńskiego. Jednym z wartościowszych zabytków jest niecka-kołyska, wykonana z jednego lipowego kloca przy pomocy siekiery i dłuta. Służyła do przygotowania ciasta na chleb, placki, podpłomyki czy kołacze. Pełniła także funkcję małej kołyski dla nowo narodzonego dziecka, a jej półokrągłe dno umożliwiało kołysanie.

Cyklicznie co miesiąc odbywają się w Miejskim Domu Kultury wykłady pt. „Dzieje miasta i przemysłu”, „Dzieje Śląska Cieszyńskiego” i „Dzieje Polski”. Specjalnie dla dzieci są organizowane różne warsztaty i lekcje regionalizmu. Przygotowywane są wystawy związane z dziedzictwem kulturowym miejscowości i regionu. Izba Regionalna wespół z Towarzystwem Przyjaciół Czechowic-Dziedzic powadzi ponadto szeroką działalność wydawniczą (wydano 52 książki).

Czechowicka Izba ma bardzo ciekawe perspektywy rozwoju, co wiąże się z planowanym otwarciem muzeum w nowym, większym i lepiej przystosowanym obiekcie (pomysł zakłada wykorzystanie części dworca kolejowego).


Miejski Dom Kultury – Izba Regionalna
43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Niepodległości 42
tel. (+48) 32 215 32 85
www.towarzystwo.czechowice-dziedzice.pl