TransEtno

Czechowice-Dziedzice – Regionálna izba

Czechowice-Dziedzice – Regionálna izba

Regionálna izba v Czechowicach-Dziedzicach sa nachádza v Mestskom dome kultúry. Jej primárnou úlohou je zbieranie a zachovanie pamiatok spojených s históriou regiónu, s minulosťou a tradíciami mesta a jeho okolím, sekundárnou je ich sprístupňovanie a využívanie v didaktickej a vychovávateľskej praxi. Exponáty zozbierali členovia Združenia priateľov Czechowic-Dziedzic (v sidle izby funguje Združeni), učitelia, priaznivci a zberatelia, skauti, ako aj obyvatelia mesta a obce.

Zhromaždené predmety sa tykajú predovšetkým etnografie a histórie tunajšieho priemyslu, teda fabriky na výrobu zápaliek, valcovne a rafinérie. V súčasnosti sa tu nachádza 2550 obalov s dokladmi a fotografiami, 1150 kníh o regióne, 275 exponátov technickej kultúry, ako aj 126 exponátov etnografického charakteru. Veľkú časť expozície tvoria zástavy, hasičské pamiatky, poľnohospodárske náradie, predmety každodennej potreby, lavice a školské potreby, ako aj ľudové kroje vydatej ženy a mladuchy z 19. storočia z tešínskeho Sliezska. Jednou z hodnotnejších pamiatok je koryto – kolíska, vyrobené z jedného kusu lipového dreva za pomoci sekery a dláta. Používalo sa na prípravu chlebového cesta, koláčov, podplamenníkov. Plnilo aj úlohu malej kolísky pre novonarodené dieťa a jej okrúhle dno umožňovalo kolísanie.

V Mestskom dome kultúry sa uskutočňujú cyklicky, každý mesiac prednášky na témy: „História mesta a priemyslu“, „História tešínskeho Sliezska“ a „História Poľska“. Pre deti sa organizujú rozličné dielne. Organizujú sa aj výstavy spojené s kultúrnym dedičstvom mesta a regiónu. Regionálna izba spolu so Združením priateľov Czechowic-Dziedzic vedie okrem toho rozsiahlu vydavateľskú činnosť (bolo vydaných 52 kníh).

Czechowická izba má veľmi zaujímavé perspektívy rozvoja, ktoré sa spájajú s plánovaným otvorením múzea v novej, väčšej a lepšie prispôsobenej budove (návrh predpokladá využitie časti vlakovej stanice).


Miejski Dom Kultury – Izba Regionalna
43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Niepodległości 42
tel. (+48) 32 215 32 85
www.towarzystwo.czechowice-dziedzice.pl