TransEtno

Dolný Kubín – Orawski Ośrodek Kultury

Dolný Kubín – Orawski Ośrodek Kultury

Działający od 1953 r. Orawski Ośrodek Kultury w Dolnym Kubinie to instytucja kultury Województwa Żylińskiego. Jest liderem działań w zakresie sztuki nieprofesjonalnej w regionie i prowadzi szeroką działalność kulturalno-oświatową, w różnych zakresach zainteresowań (teatr, taniec, film i fotografia, folklor, rzemiosło...). Placówka organizuje i współorganizuje różnego rodzaju imprezy – warsztaty, wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy i inne przedsięwzięcia oraz uczestniczy w promocji kultury lokalnej. To w ciągu roku ponad 120 imprez o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym.

Jednym z jego statutowych celów jest dbanie o zachowanie i rozwój tradycyjnej kultury orawskiej. Orawski Ośrodek Kultury wspiera i promuje regionalne zespoły folklorystyczne, kapele, śpiewaków, a także lokalnych artystów ludowych i rzemieślników. Jego działalność w tym zakresie oparta jest nie tylko na współpracy z krajowymi samorządami oraz placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi, ale obejmuje także realizację licznych projektów transgranicznych i międzynarodowych, m.in. z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku-Białej czy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Milówce. Stredisko organizuje i współorganizuje przeglądy zwyczajów i folkloru obrzędowego, kapel i solistów, konkursy oraz wystawy sztuki ludowej. Istotnym elementem tych działań jest dokumentacja przejawów tradycyjnej kultury, m.in. poprzez publikacje, takie jak choćby monografie kultury ludowej na Orawie, przewodniki, liczne foldery i biuletyny informacyjne.

W swojej siedzibie Orawski Ośrodek Kultury organizuje cykliczne wystawy tematyczne, np. ludowej rzeźby w drewnie, malarstwa na szkle, tradycyjnych zabawek ludowych, haftu, tradycyjnego zdobnictwa wielkanocnego czy bożonarodzeniowego. Podczas wizyty warto poprosić o pokazanie będących w jego posiadaniu rzeźb. Chodzi przede wszystkim o rzeźby w drewnie, wykonane głównie podczas współorganizowanych przez instytucję plenerów, a także wykonanych przez znanych słowackich i polskich twórców. Przeważają sceny z życia codziennego oraz tematyka sakralna.


Oravské kultúrne stredisko
026 01 Dolný Kubín, Bysterecká 1263/55
tel. (+421) 43 586 49 28, (+421) 43 586 49 78
e-mail: osvetadk@osvetadk.sk
www.osvetadk.sk