TransEtno

Glinka – Izba Regionalna Gronicek

Glinka – Izba Regionalna Gronicek

Glinka leży w gminie Ujsoły w Beskidzie Żywieckim, graniczącej ze Słowacją. Powstała w XVIII w., w malowniczej dolinie potoku o tej samej nazwie.

Od 2000 r. Goło Gospodyń Wiejskich, przy współpracy Rady Sołeckiej, zaczęło gromadzić obiekty związane z tutejszą kulturą i sposobem życia mieszkańców. Zdobyte unijne środki finansowe pozwoliły na zaadaptowanie nieużywanego budynku i uruchomienie wystawy (2010). Wypełnia ją zbiór przedmiotów i dokumentów związanych z życiem codziennym wsi. Są tu stroje ludowe, instrumenty, maszyny i urządzenia używane w gospodarstwie domowym (krosna, gajdy do noszenia wody, sieczkarnia, drewniane naczynia, żarna itd.) oraz rękodzieło – koronki, kwiaty bibułkowe, hafty.

Izba Regionalna pełni także funkcję edukacyjno-rekreacyjną, jest wykorzystywana w działaniach związanych z animacją życia kulturalnego i do zajęć świetlicowych. Prowadzone są tu warsztaty artystyczne i odbywają się kameralne imprezy kulturalne oraz wystawy. Koło Gospodyń Wiejskich oferuje zainteresowanym zajęcia z rękodzieła i gotowania tradycyjnych potraw. To miejsce spotkań wiejskich organizacji i stowarzyszeń, a także młodzieżowych czy rodzinnych.

Obok Izby utworzono ścieżkę dydaktyczną, rodzaj, miniskansenu, gdzie poznać można maszyny i sprzęty używane dawniej do prac polowych.


Izba Regionalna Gronicek
34-371 Ujsoły, Glinka
tel. (+48) 33 864 70 48, (+48) 33 862 59 51
www.ujsoly.com.pl