TransEtno

Glinka – Regionálna izba Gronicek

Glinka – Regionálna izba Gronicek

Glinka sa nachádza v Obci Ujsoły v Živieckych Beskydách susediacich so Slovenskom. Vznikla v 18. storočí v malebnej doline potoka s tým istým názvom.

Od roku 2000 Spolok vidieckych gazdiniek v spolupráci s richtárskou radou začal zhromažďovať predmety spojené s tunajšou kultúrou a životným štýlom obyvateľstva. Získané prostriedky z Európskej únie umožnili prispôsobiť nepoužívanú budovu a sprístupniť v nej expozíciu (2010). Nachádza sa v nej zbierka predmetov a dokladov spojených s každodenným životom dediny. Sú tu ľudové hudobné nástroje, stroje a zariadenia používané v domácnostiach (tkáčske stavy, putne na vodu, rezačka, drevený riad, ručný mlynček a pod.), ako aj ručné práce – čipky, kvety z krepového papiera, výšivky.

Regionálna izba Gronicek v Glinke spĺňa aj vzdelávaco-rekreačnú úlohu, využíva sa pri aktivitách spojených s animátorskou činnosťou kultúrneho života a vedením klubových aktivít. Konajú sa tam umelecké dielne a uskutočňujú sa komorné kultúrne podujatia, ako aj výstavy. Spolok vidieckych gazdiniek ponúka záujemcom dielne ručných prác a varenia tradičných jedál. Je to miesto stretnutí vidieckych organizácií a združení, ako aj mládežníckych alebo rodinných.

Popri Izbe bol otvorený aj didaktický chodník, druh akéhosi malého skanzenu, kde sa dájú spoznať stroje používané voľakedy pri poľných prácach v poľnohospodárstve.


Izba Regionalna Gronicek
34-371 Ujsoły, Glinka
tel. (+48) 33 864 70 48, (+48) 33 862 59 51
www.ujsoly.com.pl