TransEtno

Węglarz Czesław

Węglarz Czesław

z Ciśca, ur. 1957

Wszechstronnie uzdolniony beskidzki multiinstrumentalista, znawca instrumentów ludowych, pedagog, pasjonat wszystkiego, co jest związane z Beskidami. Urodził się 19 kwietnia 1957 roku w Żywcu, mieszka w Ciścu. Jego ojciec Jan grał na heligonce, a dziadek Wojciech na skrzypcach, basach i piszczałkach, robił też instrumenty dla wnuków. Czesław Węglarz studiował wychowanie muzyczne na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. W tym czasie założył kapelę (o nazwie Torka), w której grał na kontrabasie. Po studiach pracował jako nauczyciel muzyki w Kamesznicy. Zajmował się także popularyzacją wśród dzieci i młodzieży muzyki ludowej z terenów Żywiecczyzny. Na początku lat 80. postanowił odtworzyć archaiczną kapelę góralską. W tym celu zakupił dudy i sam nauczył się na nich grać. Zainspirowany wspomnieniami babci Ludwiki – o grających na gajdach góralach żywieckich – postanowił nabyć gajdy. Ponieważ nigdzie nie mógł ich znaleźć, wykonał własne na wzór tych zrobionych przez Jana Kawuloka. I tak, stał się drugim, zaraz po mistrzu z Istebnej, budowniczym gajd. Jako gajdosz grał w kapeli z Jerzym Wydrą i Jackiem Koterbą. Przygotowywał też, pod kątem wokalnym, grupę teatralną Stanisławy Białożyt do inscenizacji wesela góralskiego z Milówki. Dotarł wówczas do spisanych od miejscowych gajdoszy przez skrzypka Józefa Szczotkę przyśpiewek, pieśni (głównie weselnych) i melodii i tak na nowo przywrócił je do ludowego repertuaru.

Czesław Węglarz nadal prowadzi zajęcia muzyczne w szkołach na Żywiecczyźnie – jest nauczycielem m.in. w Państwowej Szkole Muzycznej w Żywcu, gdzie w klasie instrumentów ludowych uczy gry na dudach, skrzypcach, basach i instrumentach pasterskich. Współpracował z Fundacją Braci Golec, dając lekcje grania na gajdach i dudach. Warto podkreślić, że jego uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia na największych festiwalach i przeglądach folklorystycznych w kategoriach: Instrumentalista czy Mistrz i uczeń. Czesław Węglarz jest również instruktorem muzycznym Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Wierchy z Milówki. Swoją wiedzą dzieli się z innymi działającymi na Żywiecczyźnie grupami folklorystycznymi: Groniami i Sędziołami z Żywca, Haśnikiem z Węgierskiej Górki, Grojcowianami z Wieprza. Prowadzi też Zespół Dziecięcy Małe Cisy przy Zespole Szkół w Ciścu, a grą na unikatowych instrumentach pasterskich wzbogaca brzmienie kapeli Ochodzita. Jako znawca i wielbiciel folkloru muzycznego górali żywieckich często jest członkiem jury prestiżowych festiwalach, konkursach i przeglądach kapel ludowych.