TransEtno

Šlabikár folklóru poľsko-slovenského pohraničia

Šlabikár folklóru poľsko-slovenského pohraničia

V týchto dňoch bola vydaná zaujímavá interaktívna publikácia, určená najmä deťom. Je venovaná ľudovej kultúre na slovensko-poľskom pohraničí a má názov „Etno divy – šlabikár folklóru poľsko-slovenského pohraničia”. Je výsledkom už šiesteho spoločného medzinárodného projektu Regionalneho ośrodku kultury v Bielsku-Bialej a Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Projekt pod názvom „TransEtno – stretnutia s poľsko-slovenskou pohraničnou tradíciou” bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.

Šlabikár s pracovnými úlohami pre deti má dve jazykové verzie – slovenskú a poľskú, pozostáva zo štyroch častí, z ktorých každá pojednáva o zvykosloví a tradíciách jedného z ročných období (jar, leto, jeseň, zima). Čitateľov stránkami a úlohami sprevádzajú ovce, ochrankyne prírody a ľudovej kultúry.

Publikácia nie je typickým prehľadom vedomostí o tradičnej ľudovej kultúre, ale zbierkou ilustrovaných úloh spočívajúcich v doplnení, kreslení, vyfarbení, vyhľadávaní... Tieto cvičenia, ktoré trénujú koncentráciu, vnímavosť alebo schopnosť logického myslenia, sú založené na aktuálnom príbehu o bežnom a zároveň tak neobvyklom živote človeka v minulosti. O jeho radostiach i strastiach, práci i zábave, o narodení i smrti.

Pomyselné dvere sveta minulosti sa publikáciou otvárajú pre všetkých, ktorí chcú odvážne, krok za krokom, slovo za slovom, bez váhania objavovať bohatstvo a rozmanitosť výročného a rodinného zvykoslovia. Veríme, že čas strávený skúmaním podôb poľsko-slovenskej kultúry čitateľom prinesie veľa radosti a spokojnosti, poskytne odpovede na otázky: Kto som a odkiaľ som.