TransEtno

Info

Info

„Elementarz folkloru polsko-słowackiego pogranicza” to około 100-stronicowa publikacja, adresowana do dzieci w wieku szkolnym, w formie zbioru ilustrowanych zadań otwartych (kolorowanki, łamigłówki, zabawy, zagadki) z elementami wiedzy o folklorze polsko-słowackiego pogranicza. Przygotują ją m.in. etnografowie, specjaliści ds. folkloru (opracowanie merytoryczne) oraz doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci (opracowanie metodyczne), zredaguje zespół z Polski i Słowacji. Książka zostanie wydana w dwóch wersjach językowych: polskiej i słowackiej, w nakładzie 800 egzemplarzy.

Publikacja ma w prosty i przystępny sposób pokazywać najmłodszym lokalne dziedzictwo kulturowe – wychowywać w duchu tradycji i zachęcać do jej kultywowania. Będzie to wydanie pierwsze (swego rodzaju prototyp) podlegające konsultacjom i korektom oraz ewentualnemu dodrukowi po rzeczowej realizacji mikroprojektu.

Elementarz folkloru polsko-słowackiego pogranicza trafi w ręce uczestników mikroprojektu, do szkolnych bibliotek po obu stronach granicy oraz wszystkich zainteresowanych z terenów polsko-słowackiego pogranicza.