TransEtno

Jetelinka

Jetelinka

z Jaworzynki

Kapela powstała w 1986 roku w Jaworzynce z inicjatywy Rafała Wałacha. Gra muzykę Beskidu Śląskiego, Moraw i pogranicza polsko-słowackiego w formie biesiady – utwory przeplatane są dowcipem, zabawą i tańcami górali śląskich. Przy kapeli działa także liczna grupa dziecięca – Mała Jetelinka.