TransEtno

Kapela Byrtków

Kapela Byrtków

z Pewli Wielkej

Jedna z mala insitných goralských kapiel. Edward Byrtek, v súčasnosti najvýznamnejší gajdoš v živieckom regióne, ako aj bratia, virtuózi huslí – Józef a Władysław sú obyvateľmi Pewli Wielkej. Byrtkowci vystupujú aj ako sólisti, ale pri rozličných príležitostiach tvoria tradičnú ľudovú kapelu pozostávajúcu zo živieckych gájd a huslí. Sú pokračovateľmi významnej rodinnej tradície, ktorú začal otec, legendárny huslista samouk Karola Byrtka (1907–1989). Spolu so švagrom – gajdošom Władysławom Plutom (1920–1992), synmi – Józefom (1933), Władysławom (1936) a Edwardom (1944), a príležitostné aj s vystupujúcimi s nimi dcérami – speváčkami Krystynou (1952) a Władysławou (1956), Karol Byrtek vytvoril Kapelu rodiny Byrtkov, ktorá v 60., 70. a 80. rokoch bola mnohonásobné oceňovaná na najprestížnejších súťažiach za autenticitu a vernosť odkazu. Kapela vystupovala doma i v zahraničí spolu so vtedajšími živieckymi folklórnymi súbormi: „Beskidmi“, „Jodłami“ a „Groniami“. Prejavom najvyššieho uznania pre kapelu Karola Byrtka bolo ocenenie jej Cenou Oskara Kolberga (1984).

Synovia hrajú v súčasnosti ten istý repertoár ako otec. Sú to predovšetkým pastierske melódie, „hajduk“, „siustany“, kôň, srna, „obyrtki“. Významný, už zosnulý, znalec hudobného folklóru živieckeho regiónu Józef Mikś urobil notový zápis týchto melódií a opublikoval to v knihe „Hudba Živieckych Beskýd", aby zdokumentoval zachovalý iba v tomto regióne starý spôsob hry, v súčasnosti označovaný ako heterofónia (spočíva v prevedení na husliach a gajdách tej istej melódie tak, ako to umožňuje hudobný nástroj, zručnosť a hudobná fantázia inštrumentalistu). Ten spôsob hry prináša Kapely Byrtkov stále nové úspechy. Edward a Władysław sú laureátmi festivalu v Kazimierzu nad Wisłou, a všetci traja bratia sú držiteľmi viacerých individuálnych a skupinových cien Festivalu folklóru poľských goralov v Živci, ako aj Súťaže hry na zriedkavých ľudových hudobných nástrojoch vo Wieprzi pri Živci. V roku 2016 boli vyznamenaní Cenou Oskara Kolberga.https://vimeo.com/164968038

https://vimeo.com/129434074