TransEtno

Leśniak Tadeusz

Leśniak Tadeusz

ze Stryszawy, ur. 1962

Obróbki drewna nauczył się od swoich rodziców Emilii i Edwarda Leśniaków, znanych i cenionych twórców ludowych. Od nich przejął nie tylko umiejętności, ale i technikę oraz wzornictwo. Wykonuje przede wszystkim ptaki. Największą popularnością cieszą się kolorowe „rajskie ptaszki” i ich kompozycje na gałązkach lub w gniazdkach. Artysta tworzy także przypominające wielkością i barwą występujące w przyrodzie ptaki (dzięcioły, dudki, sójki, sowy, puchacze) oraz tradycyjne zabawki stryszawskie (koniki, bryczki, klepoki). Wszystkie zabawki posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej w Krakowie.

Tadeusz Leśniak chętnie bierze udział w lokalnych i ogólnopolskich targach twórczości ludowej, m.in. w Kazimierzu nad Wisłą, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie. Uczestniczy w konkursach i wystawach krajowych i zagranicznych (Francja, Włochy, Belgia). Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Swoje umiejętności przekazuje młodym pokoleniom podczas Warsztatów Twórczych w Stryszawie.

Jest laureatem wielu nagród, m.in. nagrody Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie (1994), Fundacji Cepelia w Warszawie (1997) czy nagrody Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej (2001).