TransEtno

Piela Tomasz

Piela Tomasz

z Żywca, ur. 1901 – zm. 1991

Pierwsze ptaszki i wiatraki strugał kozikiem przy pasieniu krów. Rzeźbił głównie w drewnie. Początkowo jego ulubionym tematem były postacie świętych (np. św. Antoni). Wyrzeźbiona przez niego figurka Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej została umieszczona w kapliczce w rodzinnej miejscowości (w Juszczynie) i stoi tam do dzisiaj. Tworzył także szopki, a po ukończeniu 60 lat ulubionym tematem stał się Jezus Frasobliwy. Tomasz Piela podejmował również tematy świeckie – chętnie rzeźbił mieszczan i górali żywieckich w strojach regionalnych.

Używał drewna lipowego, posługiwał się dłutem i nożykami. Prace pozostawiał w stanie surowym, bardzo rzadko malował – głównie farbami plakatowymi, lub bejcował. Uczestniczył w kiermaszach.

Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK
Fot. archiwum ROK