TransEtno

Przekazanie prac konkursowych podopiecznym KTA w Bielsku-Białej

Przekazanie prac konkursowych podopiecznym KTA w Bielsku-Białej

26 października 2021 roku zabawki będące owocem XII Międzynarodowego Konkursu na Zabawkę Tradycyjną pn. „Niebieski świat” (zorganizowanego i przeprowadzonego w ramach projektu „TransEtno – transfer polskich i słowackich tradycji zabawkarskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), zgodnie z zamysłem organizatorów konkursu Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej i Oravského kultúrneho strediska w Dolnym Kubinie (Słowacja), zostały nieodpłatnie przekazane podopiecznym Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziału Terenowego w Bielsku-Białej. Posłużą teraz do szeroko rozumianych celów terapeutycznych. Pomogą ćwiczyć i doskonalić motorykę, wspomagać koordynację, czynności poznawcze, rozwój mowy, relacji oraz koncentrację, a także pobudzać zmysły. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy twórcom, którzy wzięli udział w konkursie.

Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny
Fot. Katarzyna Górny