TransEtno

Visegrad Fund

IV Międzynarodowy Konkurs Zabawki
Projekt realizowany w 2001 r. przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej; współorganizatorzy: Oravské osvetové stredisko w Dolným Kubínie (Słowacja), Muzeum Třineckých železáren a města Třince w Třincu (Czechy), Art. Craft International BT Mr. Józef Koziński (Ikrény) i Harmónia Művészeti Központ KHT w Győr (Węgry), Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej (Polska). Realizatorom projektu przyświecały takie cele jak: ochrona tradycji zabawkarskich oraz przekazywanie dziedzictwa kulturowego kolejnym pokoleniom.
W ramach projektu:
- konkurs na zabawkę tradycyjną adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych; tematem przewodnim byli „przyjaciele naszego dzieciństwa”
- wystawy pokonkursowe (w Bielsku-Białej, Kielcach, Tvardošínie, Námestovie, Třincu, Győr)
- w ramach wystawy pokonkursowej ekspozycja zabawek wykonanych przez współczesnych artystów węgierskich
- katalog.


V Międzynarodowy Konkurs Zabawki i Form Zdobniczych
Projekt realizowany w 2002 r. przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej; współorganizatorzy: Oravské osvetové stredisko w Dolným Kubínie (Słowacja), Muzeum Třineckých železáren a města Třince w Třincu (Czechy), Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach. Celem projektu była ochrona tradycji zabawkarskich oraz przekazywanie dziedzictwa kulturowego kolejnym pokoleniom.
W ramach projektu:
- konkurs na zabawkę tradycyjną adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych; tematem przewodnim była „fantastyczna flora i fauna”
- wystawy pokonkursowe (w Bielsku-Białej, Kielcach, Dolným Kubínie, Otrębusach, Třincu)
- katalog.


I Międzynarodowy Konkurs i Wystawa „Patroni Europy w sztuce”
Projekt realizowany w 2002 i 2003 roku przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej; współorganizatorzy: Oravské osvetové stredisko w Dolným Kubínie (Słowacja), Muzeum Třineckých železáren a města Třince w Třincu (Czechy), Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, Kuria Diecezji Bielsko-Żywieckiej – Biuro Promocji Kultury i Sportu, Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. Cele projektu były następujące: przedstawienie aktualnego stanu sztuki sakralnej w Polsce i zagranicą; lepsze poznanie świętych i ich dokonań; współczesna ewangelizacja i pogłębianie życia religijnego wśród społeczeństw Europy.
W ramach projektu:
- konkurs adresowany do młodzieży i dorosłych;
- wystawy pokonkursowe (w Bielsku-Białej, Dolným Kubínie, Českým Těšínie, Żywcu, Otrębusach, Chorzowie, Mysłowiacach)
- katalog.


III Międzynarodowy Konkurs na Stroje i Rekwizyty Obrzędowe
Projekt realizowany w 2003 i 2004 roku przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej; współorganizatorzy: Oravské osvetové stredisko w Dolným Kubínie (Słowacja), Kulturní a společenské středisko „Střelnice” w Českým Těšínie (Czechy), Muzeum Třineckých železáren a města Třince w Třincu (Czechy), Bartók Béla Megyei Művelődési Központ w Mohács (Węgry).
W ramach projektu:
- konkurs adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych
- wystawy pokonkursowe (w Bielsku-Białej, Třincu, Českým Těšínie, Zubercu, Mohács)
- katalog.


Międzynarodowe Prezentacje Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody” 
Projekt realizowany w 2003 roku przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Milówce. Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Żywcu, Zespół Parkowo-Zamkowy w Żywcu. Głównym celem było kultywowanie ludowych obrzędów i tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Projekt polegał na wzbogaceniu programu XXXIV Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody” o Międzynarodowe Prezentacje Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych, w których wzięły udział grupy z Czech (Soláň z Rožnova pod Radhošťem), Słowacji (Radosť z Radȏstka) i Węgier (Szeltolo z Marakaz).


II Międzynarodowe Prezentacje Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody”
Projekt realizowany w 2004 roku przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Milówce. Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Żywcu, Zespół Parkowo-Zamkowy w Żywcu, Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni. Cele: kultywowanie i prezentacja ludowych tradycji, reaktywowanie zapomnianych zwyczajów i obrzędów, docenienie walorów rodzimej kultury, ochrona wartości istotnych dla podtrzymania tożsamości kulturowej. Projekt polegał na wzbogaceniu programu XXXV Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody” o Międzynarodowe Prezentacje Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych, w których wzięły udział grupy z Czech (Fijalka z Hodonina), Słowacji (Radosť z Radȏstka i kolędnicy z Brezovicy), Węgier (przebierańcy busó z Mohacza) i Polski. Była to znakomita okazja do jeszcze lepszego poznania źródeł kultury czterech bliskich sobie narodów, a także nawiązania nowych kontaktów i przyjaźni.


III Międzynarodowe Prezentacje Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody”
Projekt realizowany w 2005 roku przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Milówce. Współorganizatorzy: Kanizsai Dorottya Museum w Mohaczu (Węgry), Oravské osvetové stredisko w Dolným Kubínie (Słowacja), Kysucké osvetové stredisko w Čadcy, Obec Milikov (Czechy), Burmistrz Miasta Żywca i Miejskie Centrum Kultury w Żywcu, Starostwo Powiatowe w Żywcu. Głównym celem była prezentacja i kultywowanie ludowych obrzędów i tradycji od dnia św. Mikołaja do końca karnawału. Projekt polegał na wzbogaceniu programu XXXVI Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody” o Międzynarodowe Prezentacje Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych, w których wzięły udział grupy z Węgier (przebierańcy busó z Mohacza), Czech (Zespół Folklorystyczny Szkoły Podstawowej w Milikovie i kapela Torka) i Słowacji (Zespół Folklorystyczny Kýčera z Ochodnicy, Zespół Folklorystyczny z Zuberca).


IV Międzynarodowe Prezentacje Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody”
Projekt realizowany w 2006 roku przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Milówce i Miejskim Centrum Kultury w Żywcu. Współorganizatorzy: Rada Gminy Milówka, Starostwo Powiatowe w Żywcu, Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Żywieckiego, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Kanizsai Dorottya Museum w Mohaczu (Węgry), Oravské osvetové stredisko w Dolným Kubínie (Słowacja), Muzeum Třineckých železáren a města Třince w Třincu (Czechy). Cele: kultywowanie i ochrona obrzędów i tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, spotkanie kolędników z różnych zakątków Karpat i Europy – okazja do złożenia życzeń noworocznych i nawiązania nowych przyjaźni. Projekt polegał na wzbogaceniu programu XXXVII Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody” o Międzynarodowe Prezentacje Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych, w których wzięły udział grupy z Węgier (przebierańcy busó z Mohacza), Czech (Zespół Folklorystyczny Oldrzychowice z Oldrzychowic), Słowacji (Zespół Folklorystyczny Raslavičan z Raslavic) oraz Ukrainy (Ludowy Teatr Folkloru Rodyna z Rewna).


VII Międzynarodowy Konkurs na Zabawkę Tradycyjną
Projekt realizowany w 2007 r. przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej. Cel: ochrona i popularyzacja tradycji zabawkarskich.
W ramach projektu:
- konkurs adresowany do dorosłych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier
- I Międzynarodowe Integracyjne Warsztaty Zabawki i Zabawy
- wystawy pokonkursowe (w Bielsku-Białej, Dolným Kubínie)
- broszura.


„Tam, gdzie biją wyszehradzkie źródła” i 45. Tydzień Kultury Beskidzkiej
Projekt realizowany w 2008 r. przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej w współpracy z: Oravské osvetové stredisko w Dolným Kubínie (Słowacja), Folklórny súbor Detva z Detvy (Słowacja), Soubor lidových písní a tanců Valašský Vojvoda z Kozlovic (Czechy), Ipoly z Mihálygerge (Węgry), Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Wisła z Wisły (Polska) i Zespół Pieśni i Tańca Legnica z Legnicy (Polska). Cele: zapoznanie publiczności Tygodnia Kultury Beskidzkiej z folklorem sąsiadów – Czechów, Słowaków i Węgrów, pielęgnowanie bogactwa i różnorodności dziedzictwa kulturowego – zwłaszcza muzyki, pieśni i tańców.
W ramach projektu:
- koncert „Tam, gdzie biją wyszehradzkie źródła” w Wiśle – na scenie Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Wisła z Wisły (Polska), Folklórny súbor Detva z Detvy (Słowacja), Zespół Pieśni i Tańca Legnica z Legnicy (Polska), Soubor lidových písní a tanců Valašský Vojvoda z Kozlovic (Czechy), Ipoly z Mihálygerge (Węgry)
- występy ww. zespołów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier podczas 19. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych
- projekcja filmów w Muzeum Beskidzkim im. A. Podżorskiego w Wiśle
- materiały promocyjne.


„Tam, gdzie biją wyszehradzkie źródła” i 46. Tydzień Kultury Beskidzkiej
Projekt realizowany w 2009 r. przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej w współpracy z: Oravské osvetové stredisko w Dolným Kubínie (Słowacja), Soubor písní a tanců Bača z Valašskégo Meziřiči (Czechy), Nógrád z Salgótarján (Węgry), Folklórny súbor Vatra z Tlmáč (Słowacja), Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Żywiecka z Żywca i Zespół Pieśni i Tańca Sokołowianie z Sokołowa Podlaskiego (Polska). Cele: poznanie, ochrona i popularyzacja tradycyjnego dziedzictwa kulturowego Polski, Czech, Słowacji i Węgier.
W ramach projektu:
- druga edycja koncertu „Tam, gdzie biją wyszehradzkie źródła” w Wiśle – na scenie Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Żywiecka z Żywca (Polska), Zespół Pieśni i Tańca Sokołowianie z Sokołowa Podlaskiego (Polska), Soubor písní a tanců Bača z Valašskégo Meziřiči (Czechy), Nógrád z Salgótarján (Węgry), Folklórny súbor Vatra z Tlmáč (Słowacja); koncert dodatkowy Quitus z Quito (Ekwador)
- występy ww. zespołów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier podczas 20. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych
- wprowadzenie do koncertu w Muzeum Beskidzkim im. A. Podżorskiego w Wiśle
- materiały promocyjne.


„Tam, gdzie biją wyszehradzkie źródła” i 47. Tydzień Kultury Beskidzkiej
Projekt realizowany w 2010 r. przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej w współpracy z: Oravské kultúrne stredisko w Dolným Kubínie (Słowacja), Balassi Bálint Megyei Könyvtár w Salgótarján (Węgry), Miejski Ośrodek Kultury i Informacji im. J. Więzika w Szczyrku (Polska), Folklórny súbor Furmani Nitra (Słowacja), Folklórní soubor Demižón ze Strážnic (Czechy), Csobolyó z Győrújbarát (Węgry), Mazurski Zespół Pieśni i Tańca Ełk z Ełku (Polska), Zespół Pieśni i Tańca Zamojszczyzna z Zamościa (Polska). Cele: poznanie, ochrona i popularyzacja tradycyjnego dziedzictwa kulturowego Polski, Czech, Słowacji i Węgier.
W ramach projektu:
- spotkanie przedstawicieli zespołów folklorystycznych z Polski (Mazurski Zespół Pieśni i Tańca Ełk z Ełku, Zespół Pieśni i Tańca Zamojszczyzna z Zamościa), Czech (Folklórní soubor Demižón ze Strážnic), Słowacji (Folklórny súbor Furmani Nitra) i Węgier (Csobolyó z Győrújbarát), organizatorów 47. Tygodnia Kultury Beskidzkiej oraz gości festiwalu w Orlim Gnieździe w Szczyrku - dysputy nt. folkloru, kultury ludowej, festiwali folklorystycznych, zespołów i ich programów etc.
- trzecia edycja koncertu „Tam, gdzie biją wyszehradzkie źródła” w Szczyrku – występy ww. zespołów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier w Szczyrku
- koncert Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca Ełk wraz z muzykami z Czech, Słowacji i Węgier na małej scenie w Szczyrku
- materiały promocyjne.


„Tam, gdzie biją wyszehradzkie źródła” i 48. Tydzień Kultury Beskidzkiej
Projekt realizowany w 2011 r. przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej w współpracy z: Oravské kultúrne stredisko w Dolným Kubínie (Słowacja), Folklórny súbor Topľan z Giraltovca (Słowacja), Świerczkowiacy z Tarnowa (Polska), Folklorní soubor Pentla z Boršic (Czechy), Zespól Pieśni i Tańca Szczecinianie ze Szczecina (Polska), Maros z Makó (Węgry). Cele: zapoznanie publiczności Tygodnia Kultury Beskidzkiej z folklorem sąsiadów – Czechów, Słowaków i Węgrów, pielęgnowanie bogactwa i różnorodności dziedzictwa kulturowego – zwłaszcza muzyki, pieśni i tańców.
W ramach projektu:
- kolejna edycja koncertu „Tam, gdzie biją wyszehradzkie źródła” w Szczyrku - występy 5 zespołów z Polski (Świerczkowiacy z Tarnowa, Zespól Pieśni i Tańca Szczecinianie ze Szczecina), Czech (Folklorní soubor Pentla z Boršic), Słowacji (Folklórny súbor Topľan z Giraltovca) i Węgier (Maros z Makó) w amfiteatrze pod Grojcem Żywcu
- koncert muzyków z Polski, Czech, Słowacji i Węgier na małej scenie w Wiśle; występy podczas 22. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych
- panel folklorystyczny z udziałem przedstawicieli ww. zespołów, innych grup folklorystycznych, organizatorów 48. Tygodnia Kultury Beskidzkiej oraz gości festiwalu w Orlim Gnieździe w Szczyrku – rozmowy nt. folkloru, kultury ludowej, festiwali folklorystycznych, zespołów i ich programów etc.
- materiały promocyjne.


IX Międzynarodowy Konkurs na Zabawkę Tradycyjną
Projekt realizowany w 2011 r. przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej w współpracy z następującymi placówkami: Oravské kultúrne stredisko w Dolným Kubínie (Słowacja), Szórakaténusz Játékmúzeum uj Műhely w Kecskemét (Węgry), Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej, Specjalny Ośrodek Szkoleniowo-Wychowawczy nr 6 w Żywcu. Celem było zachęcenie twórców z krajów wyszehradzkich do wytwarzania zabawek inspirowanych ich rodzimą sztuką ludową.
W ramach projektu:
- konkurs na zabawkę tradycyjną adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych; tematem przewodnim byli bohaterowie baśni, bajek i legend
- wystawy pokonkursowe (w Bielsku-Białej, Námestovie).


X Międzynarodowy Konkurs na Zabawkę Tradycyjną
Projekt realizowany w 2013 r. przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej w współpracy z takimi instytucjami jak: Oravské kultúrne stredisko w Dolným Kubínie (Słowacja), Valašské muzeum v přírodě w Rožnovie pod Radhoštěm (Czechy), Szórakaténusz Játékmúzeum uj Műhely w Kecskemét (Węgry), Templom-halom Lakitelek Nonprofit Kft (Węgry). Partner: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu. Głównym celem projektu były ochrona i upowszechnianie zabawkarskich tradycji, w tym aktywizowanie twórców do wykonywania zabawek o charakterze tradycyjnym bądź tradycją inspirowanych.
W ramach projektu:
- konkurs na zabawkę tradycyjną pn. „Światło i dźwięk” adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych; tematem przewodnim były zabawki dla dzieci niewidzących, niedowidzących, niesłyszących i niedosłyszących
- warsztaty zabawkarskie: okaryny, zabawki z drewna, tkaniny i gliny, kukurydzy, drutu
- wystawy pokonkursowe (w Bielsku-Białej, Rožnovie pod Radhoštěm, Dolným Kubínie)
- wystawa towarzysząca pn. „Tradycyjna zabawka czeska”
- impreza towarzysząca – V Wyszehradzkie Dni Zabawki w Żywcu.
- katalog.


„Dzieło rąk i serca”
Projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej i Oravské kultúrne stredisko w Dolným Kubínie w 2015 r. Współpraca: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci. Głównym celem projektu było spopularyzowanie tradycyjnego malarstwa na szkle. Dzięki projektowi uczestnicy poznali historię malarstwa na szkle, a także nabyli praktyczne umiejętności tworzenia w tej technice ludowej.
W ramach projektu:
- konkurs malarstwa na szkle adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych
- zajęcia warsztatowe z zakresu malarstwa na szkle
- wystawy pokonkursowe (w Bielsku-Białej, Dolným Kubínie i Mesznej)
- katalog.


XI Międzynarodowy Konkurs na Zabawkę Tradycyjną
Projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej i Oravské kultúrne stredisko w Dolným Kubínie w 2016 r. Zasadniczym celem projektu było pielęgnowanie tradycji zabawkarskich, w tym: zachęcenie twórców z krajów wyszehradzkich do zajęcia się wytwarzaniem zabawek ludowych bądź inspirowanych sztuką ludową, rozbudzenie inwencji twórczej i wrażliwości estetycznej zarówno twórców, jak i odbiorców zabawek, a także pozyskanie nowych artystów do współpracy.
W ramach projektu:
- konkurs na zabawkę tradycyjną pn. „Słoniki, żabki, koniki i samochodziki” adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych
- zajęcia warsztatowe z zakresu zabawkarstwa
- wystawy pokonkursowe (w Bielsku-Białej i Dolným Kubínie)
- katalog
- impreza towarzysząca – VI Wyszehradzkie Dni Zabawki w Żywcu.