TransEtno

Daloš Drahoš

Daloš Drahoš

z Lehoty, ur. 1962

Multiinstrumentalista. Od 25 lat zajmuje się wyrobem tradycyjnych instrumentów ludowych. Już w dzieciństwie – za sprawą gajdosza Jozefa Antalíka – poznał dźwięki dud, a niedzielna audycja radiowa, poświęcona arcydziełom muzyki ludowej, a zaczynająca się utworem fujarowego tria ojca i synów Kubincovcov, obudziła w nim miłość do instrumentów pasterskich. Często wspomina, jak w wieku siedemnastu lat, wybrał się do depozytu Slovenského poľnohospodárskeho múzea w Nitrze, gdzie mógł potrzymać w dłoniach autentyczne fujary Ďuračku z Očovej, Imra Weisa z Hriňovej-Zánemeckej czy Matúška Nosáľa z Vígľaša.

Pierwsze praktyczne doświadczenie w robieniu instrumentów zdobył w warsztacie Jána Bartolena w Nitrze. Z nim też uczestniczył w spotkaniu twórców walczących o nagrodę Ladislava Lenga na festiwalu FSP w Detve, z nim zakładał swoją pracownię w Lehote. Spotkania i rozmowy z wujem Ľuptákom, Jožkom Fekiačom, Jožkom Kostúrom starszym i innymi mistrzami, ich szczery związek z fujarami, piszczałkami i dudami zachęciły Drahoša do kontynuowania wyrobu instrumentów ludowych i doskonalenia techniki ich tworzenia. Pierwszym zrobionym przez niego instrumentem była fujara w tonacji G, bo – jak twierdzi – słuchanie jej wywoływało przyjemne dreszcze. Później były piszczałki sześciootworowe, podwójne, końcówki, kościane, a na końcu dudy, które powstały dzięki znajomości z Bernardom Garajom młodszym i jego ojcem, znakomitym twórcą i wykonawcą.

Drahoš Daloš brał udział w festiwalach folklorystycznych (Myjava, Detva, Východná) i imprezach regionalnych – najpierw jako widz, potem członek FS ZOBOR z SPU w Nitrze, ostatecznie jako solista. Uczestniczył w przygotowaniach programów ekumenicznego festiwalu Dní kolied kresťanov Slovenska, Gajdošské fašiangy w Malej Lehote, FF Východná i innych.

Swoje instrumenty prezentował w Paryżu, Zurychu, Berlinie, a także na światowych wystawach instrumentów ludowych we Frankfurcie, w Brukseli etc. Dzięki temu trafiły na wszystkie kontynenty (z wyjątkiem Antarktydy), gdzie gra się na nich różne gatunki muzyki. W swoim posiadaniu mają je również prezydenci kilku krajów, Natalia Imbruglia, Marián Čekovský, zespóły The Fugees i Čechomor oraz inne osobistości. Spośród wszystkich zdobytych nagród i dyplomów najbardziej ceni sobie tytuł Instrumentum Excellens, nadany jego instrumentom podczas FSP w Detve.


strona internetowa artysty: www.fujaradd.sk