TransEtno

Daloš Drahoš

Daloš Drahoš

z Lehoty, nar. 1962

Multiinštrumentalista. Výrobe tradičných hudobných nástrojov sa venuje 25 rokov. Už v detstve mal možnosť spoznať znenie gájd, vďaka gajdošovi Jozefovi Antalíkovi. Obdiv a vzťah k pastierskym hudobným nástrojom získal aj pri pravidelnom počúvaní nedeľnej klenotnice ľudovej hudby v slovenskom rozhlase, ktorá začínala práve fujarovým triom otca a synov Kubincovcov. Často spomína, že ako sedemnásťročný, navštívil depozit Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre, kde mohol podržať v rukách skutočné fujary od Ďuračku z Očovej, Imra Weisa z Hriňovej-Zánemeckej ,či Matúška Nosáľa z Vígľaša.

Prvé praktické skúsenosti z výroby nástrojov získaval v dielni Jána Bartolena v Nitre. S ním sa zúčastnil na stretnutí výrobcov o cenu Ladislava Lenga pri FSP Detva, s ním zakladal svoju pracovňu v Lehote. Stretnutia a rozhovory s ujom Ľuptákom, Jožkom Fekiačom, Jožkom Kostúrom st. a ďalšími majstrami a ich úprimný vzťah k fujare, píšťalkám, či gajdám mu dodali ďalší stimul k pokračovaniu a zdokonaľovaní sa vo výrobe ľudových hudobných nástrojov. Prvým nástrojom vyrobeným nim bola G fujara, pretože to bol nástroj pri počúvaní ktorého sa mu niesli príjemné zimomriavky po tele. Neskôr šesťdierové píšťaly, dvojačky , koncovky, kostené handrárske píšťalky, no a nakoniec gajdy, ku ktorým sa dostal cez zoznámenie sa s Bernardom Garajom mladším i s jeho otcom Bernardom výborným výrobcom a interpretom.

Drahoš Daloš navštevoval folklórne festivaly (Myjava, Detva, Východná) i menšie regionálne festivaly – najskôr ako divák, postupne ako účinkujúci s FS ZOBOR pri SPU v Nitre, neskôr sólista. Podieľal sa na príprave programov ekumenického festivalu Dní kolied kresťanov Slovenska, Gajdošské fašiangy v Malej Lehote, FF Východná a iné. 

Svoje hudobné nástroje vystavoval v Paríži, Zurichu, Berlíne, aj na svetovej výstave hudobných nástrojov vo Frankfurte, v Bruseli a i. Vďaka tomu sa jeho nástroje dostali na všetky kontinenty (s výnimkou Antarktídy) a tam sa na nich hrá aj hudba iných žánrov. Majú ich vo svojich zbierkach aj prezidenti niekoľkých krajín, Natalia Imbruglia, Marián Čekovský, súbory The Fugees a Čechomor, ako aj iné osobnosti. Z ocenení a diplomov si cení tituly Instrumentum Excellens udelené jeho hudobným nástrojom na FSP v Detve.


stránka www: www.fujaradd.sk