TransEtno

A. Vstup

Vo svete globalizácie hľadáme to, čím sa vyznačujeme a horlivo túžime spoznať rozdiely u iných. Zaujíma nás, odkiaľ a z čoho sme sa vzali – my a oni.

S ochotou putujeme – zvlášť po Európe bez hraníc – chodníkmi regiónov, menších a väčších. Spoznávame zemepisné vlastnosti rôznych oblastí, ovplyvňujúce miestne obyvateľstvo aspoň prostredníctvom druhu hospodárstva, sformovania povrchu, podnebných podmienok alebo prírodného bohatstva rôzneho druhu. So záujmom sledujeme aj kultúrne rozdiely a všetko, čo na jednej strane spája veľkú skupinu ľudí – ako napríklad prvky hudobného a tanečného folklóru – na druhej zasa všetky malé odlišnosti, charakteristické pre neveľké spoločenstvá. Pričom zaujímavé sú pre nás nielen staršie formy, ale aj to, ako ovplyvňujú dnešok, ako formujú súčasnú identitu svojich spoločenstiev.

Pozývame na takúto prechádzku po cestách poľsko-slovenského pohraničia, ponad hranicami. Oblasťou prechádzok je Euroregión Beskydy a niekedy aj jeho najbližšie okolie.

Keď sme v roku 2005 vydali sprievodcu „Na szlakach tradycji/Po cestách tradícií“, stal sa žiadaným. Po niekoľkých rokoch táto téma už nie je novou, vyšli viaceré publikácie podobného charakteru – knižné alebo elektronické. Rozhodli sme sa predsa zariskovať a opätovne vojsť do tej istej rieky, aby sme overili, ako sa zmenilo to, o čom sme už písali. Niektoré miesta už nie sú, iné sa rozvinuli a preberaju nové úlohy, realizujú nové projekty, sú aj také, ktoré ešte vtedy neexistovali a dnes priťahujú pozornosť veľmi zaujímavou ponukou. Výsledok držíte, čitatelia, vo svojich rukách. Nájsť ho môžete aj na svojich smartfónoch.

Jedno sa predsa nezmenilo. Sú to ľudia so záľubami, skanzeny, galérie malé i veľké, pamätné izby, tvorivé dielne a inštitúcie, ktoré sa oplatí odporučiť. Nezávislé od toho či sú to individuálne akcie milovníkov tradície alebo umelcov zaoberajúcich sa niektorou z oblastí ľudovej kultúry, alebo tiež väčšie alebo menšie inštitúcie. Vedomosti, úcta k tradíciám a obrovská angažovanosť pracovníkov v galériách, múzeách a skanzenoch, vášnivých ľudí oživujúcich hmotné objekty z minulosti tým všetkým, čo ich voľakedy napĺňalo: každodenné činnosti, domáce a hospodárske práce, hudba, spev, kroje, umelecká činnosť, záľuby a sny... ľudí, ktorých pamäť stále žije v rozprávaniach, anekdotách, na fotografiách, ponechaných predmetoch, umeleckých dielach, v domácnostiach, v dielňach.

Chcete vychutnať toto spoločenstvo pamäti? Pozývame Vás na cesty tradície.

Małgorzata Słonka