TransEtno

Bielsko-Biała – Regionálne kultúrne stredisko

Bielsko-Biała – Regionálne kultúrne stredisko

Regionálne kultúrne stredisko (RKS) v Bielsku-Białej je kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Sliezskeho kraja s viac ako štyridsaťročnou históriou. Jednou zo základných oblastí jej pôsobenia je popularizácia ľudovej kultúry. V jeho činnosti prevláda spoznávanie otázok tykajúcich sa folklóru a ľudového umenia, mnohoročné kontakty s tvorcami, početné súťaže, výstavy, prehliadky a festivaly. Medzi týmito aktivitami je podujatie ako Týždeň beskydskej kultúry.

RKS vedie vlastnú galériu a práve prezentácia ľudového umenia je v jej činnosti tou najdôležitejšou. Vznikla so zámerom prezentovania javov nielen z najbližšieho okolia, ale z celého Poľska a niekedy i celoštátnych. Čerpá z bohatých, najstarších tradícií, ale zobrazuje aj zmeny a súčasný stav v tejto oblasti. Vystavujú tu predovšetkým tvorcovia zo Sliezskych a Živieckych Beskýd, ktorí majú čo ukazovať. Môžete byť hrdí na viaceré naďalej živé a vyvíjajúce sa oblasti ľudového umenia, ako aj na významných ľudových umelcov namiesto, alebo spájanými s touto oblasťou. Na výstavách tu môžeme pozerať maľbu na skle, rezbu v dreve a kameni, čipku, krížikovú výšivku, výšivku na tyle, výšivku „bielu makowskú“, krepové ozdoby, vianočné obradové rekvizity (hviezdy, masky, betlehemy) kroje, hračkárstvo. V galérii sa prezentujú aj umelci z Malopoľska, regiónu Kielc, Kašubči Podhalska. Sú aj prezentácie vybratých diel zo zberateľských zbierok (napr. Antonieho Macaka z Krakova). Medzinárodné projekty umožňujú spoznávať ľudové a insitné umenie v susedných krajinách, zvlášť v Čechách a na Slovensku. Výstavy sú rozličného charakteru. Väčšina z nich sú samostatné expozície predstavujúce diela významných majstrov, ako aj nadaných debutantov. Dôležité je ukázať kontext, v ktorom funguje beskydské ľudové umenie. Preto sa v bielskej galérii prezentujú rozličné javy, blízke i vzdialené, spoluvytvárajúce obraz poľského ľudového umenia, ako napríklad fenomén Paszyna, či maľba na skle z Podhalska. Expozície sú niekedy aj výsledkom súťaži, občas cyklických, niekedy medzinárodných – k takým patria predovšetkým výstavy tradičných a tradíciou inšpirovaných hračiek. Hračky majú v RKS vlastnú expozíciu, kde návštevník vzhliadne výrobky zo živieckeho strediska, ale aj iných stredísk v Poľsku (o. i. z Kielc a Rzeszowa), ako aj z Čiech, Slovenska, Maďarska a Chorvátska. Pripravujú sa prierezové tematické expozície, témou jednej z nich bol „Kristus trpiteľ v umení“ (2017).

Sprievodnými podujatiami k súťažiam sú obyčajne dielne, na ktorých je možné naučiť sa jednotlivým technikám, venované sú všetkým vekovým kategóriám, od najmladších až po najstarších, často aj učiteľom. Vzdelávanie prebieha aj v rámci Beskydskej školy folklóru – je to dôležitá časť činnosti. Obsahuje prípravu kvetov z krepového papiera, maľovanie obrázkov na skle, konštruovanie koledníckych hviezd, učenie sa rezby a pod. – všetko prebieha pod dohľadom ľudových majstrov alebo skúsených inštruktorov.

Vďaka početným publikáciám spojeným s výstavami vzniká aj bohatá dokumentácia podujatí, postupov a zmien, ktoré prebiehajú v ľudovom umení regiónu, a pritom aj dokumentácia rozvoja mnohých tvorcov, ktorí zdolávajú nové výzvy a získavajú čoraz vyššie umiestnenia v súťažiach.


Regionalny Ośrodek Kultury
43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 8
tel. (+48) 33 812 33 33
e-mail: rok@rok.bielsko.pl
www.rok.bielsko.pl