TransEtno

Cieślik Leszek

Cieślik Leszek

z Żywca, nar. 1948

Aktívny zástupca sochárstva v kameni v regióne Živca. Narodil sa v roku 1948. Svoje stretnutie s umením začal po ukončení aktívnej pracovnej činnosti (1998). Debutoval na výstave „Život Krista v ľudovom umení” (2000) – jeho práca upútala pozornosť svojou nevšednosťou, sugestívnosťou výrazu, precíznym vypracovaním.

Leszek Cieślik tvorí figurálne rezby a basreliéfy so sakrálnou tematikou. Pracuje predovšetkým s kamením (vápencom), niekedy s drevom. Jeho domáca galéria je naplnená sochami ako: ustarostený Kristus, biblickými výjavmi, svätcami, betlehemami, ako aj vidieckymi postavami – všetky sú charakteristické premyslenou kompozíciou a precíznym vypracovaním. Ako zdôrazňuje samotný tvorca, každý kameň má svoje tajomstvo a žiada si tak silu, ako aj jemnosť, a pritom rozhodnosť a citlivosť.

Leszek Cieślik sa zúčastnil viacerých výstav. Je laureátom významných súťaží a prehliadok v ľudovom sochárstve z kameňa na úrovní lokálnej, celopoľskej a medzinárodnej (Čechy, Slovensko, Francúzsko). Napriek úspechom a uznaniu, neustále zdokonaľuje svoje schopností. Ochotne sa zúčastňuje na realizácii projektov popularizujúcich ľudové umenie. Pre záujemcov o rezbu v kameni vedie dielne.