TransEtno

Kastelik Rozalia

Kastelik Rozalia

z Pewli Wielkej, nar. 1934

Majsterka vo výzdobe z papiera. Dcéra a žiačka významnej živieckej tvorkyne kvetov Franciszki Uflant. Umeniu tvorby kvetov sa naučila od matky a sestry, spoznávala rozličné techniky a spôsoby zostavovania majstrovských kompozícií. Už 40 rokov čerpá inšpirácie z prírody, vyrába kvety z krepového papiera (rozličnej veľkosti, tvaru, farieb) a komponuje z nich venčeky, girlandy, kytice, stromčeky, košíky a oblúky. Spája tradičnú estetiku s individuálnymi záľubami, vzbudzuje nadšenie originalitou a majstrovským spracovaním tak znalcov tradičných regionálnych ozdôb, ako aj zákazníkov doma i v zahraničí.

Je členkou Spolku ľudových tvorcov. Ochotne sa delí o svoje schopnosti s inými – v rámci folklórnych vzdelávacích programov vedie dielne pre deti a mládež, ako aj pre učiteľov. Zúčastňovala sa na projektoch Regionálneho kultúrneho strediska a Krajského metodického strediska v Bielsku-Białej, Štátneho etnografického múzea a Centra animácie kultúry vo Varšave, ako aj mnohých škôl Sliezskeho kraja.

Od roku 1970 sa zúčastňuje súťaží tradičnej výzdoby z papiera v Živci, Bielsku-Białej, Jeleśni a Myśleniciach. Je laureátkou mnohých cien. Jej práce boli prezentované na výstavách doma v Bielsku-Białej, Lubline, Krakove, Tešíne, ako aj v zahraničí vo Fínsku, Nemecku, Švédsku, na Slovensku, vo Francúzsku a v Maďarsku. Ochotne sa zúčastňuje jarmokov ľudového umenia a folklórnych podujatí. 

V roku 2010 bola jej udelená Cena Oskara Kolberga.