TransEtno

Klimasara Władysław

Klimasara Władysław

zo Stryszawy, nar. 1937

Pokračovateľ rodinných tradícií vo výrobe drevených vtáčikov. Narodil sa 8. augusta 1937 v Stryszawe. Od detstva sa zaujímal o umenie a preukazoval výtvarné nadanie. Dedo Jozef a otec František ho naučili vyrezávať a od trinásteho roku života tvorí ľudové hračky – predovšetkým drevené vtáčiky rozličných veľkosti, jednotlivé a v kompozíciách. Je známy z tzv. pávikov s dlhými farebnými chvostíkmi, dudkov, sýkoriek, lastovičiek, sov, kohútikov, škorcov, ako aj pestrofarebných spevavcov. Všetky práce vykonáva podľa starých vzorov a foriem, ale s využitím vlastných nápadov na výzdobu a originálnych umeleckých riešení. Od roku 1962 pôsobí spolu s manželkou Ludwikou: on sa zaoberá vyrezávaním hračiek, a ona ich dokončovaním a maľovaním.

Władysław Klimasara spolupracoval s Cepeliou v Czechowicach-Dziedziciach. Patrí do Spolku ľudových tvorcov. Je laureátom súťaži na úrovní celoštátnej a regionálnej v oblasti ľudových hračiek. Zúčastňuje sa výstav, veľtrhov a jarmokov ľudového umenia doma i v zahraničí, ako aj na folklórnych podujatiach. Ochotne sa delí o svoje znalosti s deťmi a mládežou v rámci vzdelávacích projektov realizovaných školami a kultúrnymi strediskami, popularizujúcimi ľudovú kultúru a tradičné ručné výrobky. Za tvorivú činnosť bol ocenený odznakom Zaslúžilý pre Bielsky kraj, medailami Zaslúžilý pre Sliezsky kraj a Pamätnou medailou Mesta Živiec. V roku 2011 získal prestížnu Cenu Oskara Kolberga.

Práce Władysława Klimasaru je možné nájsť v  zbierkach etnografických múzeí (v Krakove, Toruní, Poznaní, Živci), galériách umenia (v Chorzowe, Bytomi), a taktiež v Beskydskom centre drevenej hračky v Stryszawe a Regionálnom kultúrnom stredisku v Bielsku-Białej. Pracovňa umelca sa nachádza na Ceste remesiel, vďaka čomu je možné nahliadnuť do jeho dielne a kúpiť hračky.