TransEtno

„Po cestách tradícií“

„Po cestách tradícií“

V druhej polovici januára 2018 vyšiel knižný sprievodca „Po cestách tradícií“ (poľ. „Na szlakach tradycji“) spolu s mobilnou aplikáciou pre smatfóny. Toto 168-stranicové dielo a aplikácia v troch jazykových mutáciách: poľskom, slovenskom a anglickom venované lokálnym miestam: izbám, galériám, múzeám, pracovniam, skanzenom spojeným s cezhraničným poľsko-slovenským kultúrnym dedičstvom.  

Keď sme v roku 2005 vydali sprievodcu „Na szlakach tradycji / Po cestách tradícií” – čítame v úvode – ukázal sa on veľkým hitom. Po niekoľkých rokoch táto téma už nie je novou, vyšli viaceré vydavateľstvá, knižné alebo webové, podobného charakteru. Rozhodli sme sa predsa zariskovať a opätovne vojsť do tej istej rieky, aby sme overili, ako sa zmenilo to, o čom sme už písali. A skutočne sa zmenilo. Niektoré miesta už neexistujú, iné sa zasa rozvinuli a preberajú nové úlohy, realizujú nové projekty, sú aj také, ktoré ešte vtedy neexistovali a dnes priťahujú pozornosť veľmi zaujímavou ponukou. Výsledok držíte, Čitatelia, vo svojich rukách. Nájsť ho môžete aj na svojich smartfónoch.

Tak kniha, ako aj aplikácia sú venované obyvateľom poľsko-slovenského pohraničia, v tom aj pracovníkom partnerských inštitúcií (Regionalného Ośrodka Kultury v Bielsku-Białej a Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne), etnografom, animátorom kultúry, ľudovým tvorcom, milovníkom folklóru a všetkým zainteresovaným. 

Chcete vychutnať toto spoločenstvo pamäti? Pozývame na chodníky tradície!