TransEtno

„Orava pre deti” – pracovný zošit

Tvorivý pracovný zošit pre žiakov 4. ročníka základných škôl o jedinečných javoch ľudovej kultúry na Orave, ktoré sa stali osobitými kultúrnymi symbolmi regiónu. Na každej dvojstrane sa nachádza textová, alebo výtvarná úloha so stručným a výstižným komentárom, doplňovačky, omaľovanky s ľudovým odevom, remeselnou činnosťou či iným typickým kultúrnym prejavom. Zámerom tvorcov je obohatiť vyučovacie hodiny vlastivedy, regionálnej, hudobnej a výtvarnej výchovy a snaha prinášať regionálne kultúrne podnety do sveta detí.

Pracovný zošit