TransEtno

Sordyl Józefa a Zofia

Sordyl Józefa a Zofia

z Korbielowa, nar. 1945

Výnimočné sestry dvojčatá, verné pokračovateľky hudobného folklóru živieckych goralov a tradičných prejavov umenia ozdobovania. „Posledné polaniorki”. Pracovité, operatívne, plné duševnej pohody a životnej radosti. Narodili sa 2. mája 1945 v Krzyżowej. Bývajú spolu a vedú gazdovstvo. Spievajú od detstva – archaickým, tzv. bielym hlasom a v goralskom nárečí. Za mnoho vďačia svojej matke. Od nej (a od babky) sa naučili spevu a tanca, spoznávali najstaršie regionálne zvyky a obrady: Mama spievala celý deň, pri každej práci niečo iné. Naozaj krásne. Keď sme boli malé, niekedy sme jej pozerali do hrdla, chceli sme overiť, prečo ona tak krásne a hlasito spieva. Poznala veľa pesničiek (cca 300), a všetky spísal pred mnohými rokmi Jan Tacina, nazývaný beskydským Kolbergom. Od roku 1960 Józefa a Zofia Sordyl pôsobili v Združení vidieckych gazdiniek Bielokvet močiarny v Korbielowe, vedú aj mládežnícky súbor. Vo svojom repertoári majú predovšetkým náboženské piesne, balady, svadobné piesne, „holajske“, grúňové. Horlivo zhromažďujú a zapisujú staré a novšie texty. Ochotne sa zúčastňujú folklórnych prehliadok a festivalov, získavajú vyznamenania a ocenenia o. i. na Celoštátnom festivale ľudových kapiel a spevákov v Kazimierzu Dolnym nad Wisłou, Festivale folklóru poľských goralov v Živci, Festivale Sabałowe Bajania v Bukowine Tatrzańskej, súťaži ľudových rozprávačov v Przybędzy, na prehliadke Koledníckych a obradových skupín Živiecke hody, ako aj mnohých regionálnych súťaži. V roku 2005 dostali Cenu Oskara Kolberga za hudobno-tanečný folklór a ľudovú výtvarnú tvorbu.

Sestry sa zaoberajú tiež obradovou plastikou – robia kvety z krepového papiera, poschodové palmové ratolesti, dožinkové vence, ozdoby z vlny. Overili sa ako inštruktorky, nimi pripravené skupiny (Traja králi a koledníci s hviezdou) získali na Godach Jeleśniańskich prvé umiestnenia. Zúčastňujú sa Redyku v Korbielove, prítomné sú na „Oldomáši gazdovskom“. Výborne varia a pečú, podľa starých receptov, (za kysnuté cesto s tvarohom a makom získali prvú cenu v súťaži vyhlásenej Rádiom Katovice). Okrem toho, s veľkým entuziazmom, odovzdávajú mladej generácií znalosti o živote na dedine voľakedy a zúčastňujú sa na vzdelávacích programoch popularizujúcich tradičnú hudbu (v tom spev a tanec), zvyky a obrady, ako aj obradové plastiky.

Hudobná tvorba Józefy a Zofii Sordyl bola viackrát zdokumentovaná. Nahrávky sú v archívoch Rozhlasového centra ľudovej kultúry Poľského rozhlasu, v terénnych pobočkách Poľského rozhlasu v Katoviciach a Lubline, ako aj v archíve Televízie Katovice. V decembri 2017 bola vydaná kniha spolu s filmom s názvom „V súlade s prírodou a kultúrou. O sestrách Józefe a Zofii Sordyl”.


https://vimeo.com/127136633

https://vimeo.com/150415064