TransEtno

Špuler Ján

Špuler Ján

z Bobrova, nar. 1951

Narodil sa v roku 1951, býva v Bobrove. Od detstva prejavoval záujem o ručné ľudové výrobky. Pomerne mu bola blízka práca s drevom, ktorej venuje viac času od roku 1980. Vyrezáva sochy rozličnej veľkosti – so sakrálnou tematikou (piety, Madony, podoby Krista, postavy svätých a ďalšie), ako aj výjavy z každodenného dedinského života. Medzi jeho prácami nájdeme tiež postavy ľudových tvorcov a zvieratá. Pracuje predovšetkým v lipovom dreve (niekedy používa čerešňu a javor), využíva píly, hoblíky, pilníky a ďalšie stolárske náradie, a na dokončenie figúr používa včelí vosk. Od roku 2010 vytesáva aj v kameni, predovšetkým v pieskovcu.

Ján Špuler je tvorcom zaregistrovaným v ÚĽUVe. Jeho práce boli prezentované v regionálnom programe slovenskej televízie, na samostatných výstavách doma (napr. v Námestove) a v zahraničí (napr. výstava betlehemov v Krakove). Zúčastňoval sa na projektoch Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci (napr. „Žena a kvet a ďalšie") alebo Regionalnego Ośrodka Kultury v Bielsku-Białej (napr. „Patróni našich chrámov"). Je mnohonásobným laureátom celoslovenskej súťaže „Výtvarné spektrum" a ďalších medzinárodných cien.