TransEtno

„Tam, kde šumí javor. Týždeň beskydskej kultúry objektívom Waldemara Kompały 1992–2016”

„Tam, kde šumí javor. Týždeň beskydskej kultúry objektívom Waldemara Kompały 1992–2016”

V druhej polovici júla 2017 vyšiel tlačou album „Tam, kde šumí javor. Týždeň beskydskej kultúry objektívom Waldemara Kompały 1992–2016”. Toto 150-stranicové dielo v troch jazykoch: poľskom, slovenskom a anglickom je venované najstaršiemu a súčasne aj najväčšiemu folklórnemu podujatiu v krajine.

Rôznorodosť a bohatstvo, autenticita a priamosť, spontaneita a humor, nekončiaca energia a radosť – sú to vlastnosti tak beskydského sviatku folklóru, ako aj fotografií Waldemara Kompału. Tento výborný fotoreportér a špecialista na Týždeň beskydskej kultúry (s ktorým je spojený od roku 1992) zvečňuje nielen koncerty, ale aj účastníkov v zákulisí. Ukazuje farebné sprievody, vznášajúcich sa nad javiskom tanečníkov, ľudových umelcov pri práci. K tomu patrí aj galéria tvári – sústredených, usmiatych, zamyslených. Aj keď Týždeň beskydskej kultúry je len raz do roka, ale vďaka albumu „Tam, kde šumí javor” sa môžeme nim kochať 365 dní.