TransEtno

XII Międzynarodowy Konkurs na Zabawkę Tradycyjną „Niebieski świat” – zaproszenie

XII Międzynarodowy Konkurs na Zabawkę Tradycyjną „Niebieski świat” – zaproszenie

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej i Oravské kultúrne stredisko w Dolným Kubinie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w XII Międzynarodowym Konkursie na Zabawkę Tradycyjną „Niebieski świat”.

Konkurs odbywa się w ramach projektu „TransEtno – transfer polskich i słowackich tradycji zabawkarskich” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014–2020.

Głównym celem konkursu jest ochrona, kontynuacja i popularyzacja tradycji zabawkarskich polsko-słowackiego pogranicza. 

Ideą konkursu jest zainspirowanie uczestników do wykonania zabawek dla dzieci i młodzieży z autyzmem – zabawek, które wspomogą działania terapeutyczne wpływając na rozwój społeczny i emocjonalny podopiecznych Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział Terenowy w Bielsku-Białej.

Szczegółowe informacje w Regulaminie konkursu, który wraz z Kartą zgłoszenia dostępny jest w trzech językach: polskim, słowackim i angielskim.

Zachęcamy do uczestnictwa!

Załączniki do pobrania